Arbets- och tjänstekollektivavtal

De vanligaste kollektivavtalen

Kommunsektorns SH-avtal
SH-avtalet är social- och hälsovårdens nya arbets- och tjänstekollektivavtal, Finlands största branschspecifika arbets- och tjänstekollektivavtal. SH-avtalet trädde i kraft 1.9.2021. Läs mera

På svenska: SH-avtalet

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) tillämpas i kommuner och kommunförbund. I AKTA finns avtalsbestämmelser som reglerar villkoren både i tjänste- och arbetsförhållanden (bl.a. arbetstid, semester, löner, arbetsledighet och tjänsteledighet o.s.v.). AKTA finns på adressen kuntatyonantajat.fi.

Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf (AVAINTES) tillämpas i stiftelser, föreningar samt aktiebolag som grundats och ägs till stor del av kommuner. På svenska:
AVAINTES 2022-2025 (PDF).

Kollektivavtal för serviceenheter i den privata socialbranschen är ett allmänbindande kollektivavtal. Detta innebär att den bör tillämpas i bl.a. privata servicehem för handikappade och åldringar, privata daghem och dylika privata enheter inom socialbranschen. På finska: SOSTES 2023–2025 (PDF).

Terveyspalvelualan työehtosopimus, d.v.s. hälsovårdsbranschens kollektivavtal (fritt översatt) är även ett allmänbindande avtal. Kollektivavtalet tillämpas på privata läkarstationer och sjukhus samt privata rehabiliteringsanstalter och hälsobad. På finska: TPTES 2022–2024 (PDF).

Alla privata allmänbindande kollektivavtal i social- och hälsovårdsbranschen finns i alfabetisk ordning på adressen www.finlex.fi.