Arbets- och tjänstekollektivavtal

De vanligaste kollektivavtalen

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) tillämpas i kommuner och kommunförbund. I AKTA finns avtalsbestämmelser som reglerar villkoren både i tjänste- och arbetsförhållanden (bl.a. arbetstid, semester, löner, arbetsledighet och tjänsteledighet o.s.v.). AKTA finns på adressen kuntatyonantajat.fi.

Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf (AVAINTES) tillämpas i stiftelser, föreningar samt aktiebolag som grundats och ägs till stor del av kommuner. Detta kollektivavtal finns på Avaintas hemsida.

Kollektivavtal för serviceenheter i den privata socialbranschen är ett allmänbindande kollektivavtal. Detta innebär att den bör tillämpas i bl.a. privata servicehem för handikappade och åldringar, privata daghem och dylika privata enheter inom socialbranschen. Kollektivavtal för serviceenheter i den privata socialbranschen (pdf).

Terveyspalvelualan työehtosopimus, d.v.s. hälsovårdsbranschens kollektivavtal (fritt översatt) är även ett allmänbindande avtal. Kollektivavtalet tillämpas på privata läkarstationer och sjukhus samt privata rehabiliteringsanstalter och hälsobad. Hälsovårdsbranschens kollektivavtal (pdf).

Alla privata allmänbindande kollektivavtal i social- och hälsovårdsbranschen finns i alfabetisk ordning på adressen www.finlex.fi.