Arbets- och tjänstekollektivavtal

De vanligaste kollektivavtalen

Kommunsektorns SH-avtal
SH-avtalet är social- och hälsovårdens nya arbets- och tjänstekollektivavtal, Finlands största branschspecifika arbets- och tjänstekollektivavtal. SH-avtalet trädde i kraft 1.9.2021. Läs mera

På svenska: SH-avtalet

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) tillämpas i kommuner och kommunförbund. I AKTA finns avtalsbestämmelser som reglerar villkoren både i tjänste- och arbetsförhållanden (bl.a. arbetstid, semester, löner, arbetsledighet och tjänsteledighet o.s.v.). AKTA finns på adressen kuntatyonantajat.fi.

Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf (AVAINTES) tillämpas i stiftelser, föreningar samt aktiebolag som grundats och ägs till stor del av kommuner. På finska: AVAINTES 2020–2022 (PDF) och på svenska.

Kollektivavtal för serviceenheter i den privata socialbranschen är ett allmänbindande kollektivavtal. Detta innebär att den bör tillämpas i bl.a. privata servicehem för handikappade och åldringar, privata daghem och dylika privata enheter inom socialbranschen. På finska: SOSTES 2020–2022 (PDF) och på svenska.

Terveyspalvelualan työehtosopimus, d.v.s. hälsovårdsbranschens kollektivavtal (fritt översatt) är även ett allmänbindande avtal. Kollektivavtalet tillämpas på privata läkarstationer och sjukhus samt privata rehabiliteringsanstalter och hälsobad. På fiska: TPTES 2020–2022 (PDF) och på svenska.

Alla privata allmänbindande kollektivavtal i social- och hälsovårdsbranschen finns i alfabetisk ordning på adressen www.finlex.fi.