Medlemsärenden

Anne Kisk

Anne Kisk

Ekonomi- och personaldirektör

tel. 09 2727 9127

anne.kisk@superliitto.fi

Ledningsansvar för enheten, verksamhet och utveckling av förbundets ekonomi- och personalförvaltning, arbetarskyddschef

Sari Niemi

Sari Niemi

Chef för medlemsenheten

sari.niemi@superliitto.fi

Ansvarig för den dagliga ledningen på enheten, närmaste överordnade för de anställda på enheten, planering och utveckling av verksamheten på medlemsenheten, medlemsregistret och medlemsservicen, ärenden gällande hantering av medlemsuppgifter

Ronja Nisu

Ronja Nisu

Medlemssekreterare

Medlemsskaps- och medlemsavgiftsärenden

Miia Heikkonen

Miia Heikkonen

Medlemssekreterare

Medlemsskaps- och medlemsavgiftsärenden

Mira Hiltunen

Mira Hiltunen

Medlemssekreterare

Medlemsskaps- och medlemsavgiftsärenden, arbetsgivarregistret

Jaana Niittynen

Jaana Niittynen

Medlemssekreterare

Medlemsskaps- och medlemsavgiftsärenden

Piia Pitkänen

Piia Pitkänen

Medlemssekreterare

Medlems- och medlemsavgiftsärenden, arbetsgivarregistret

Sirkka Rytinki

Sirkka Rytinki

Expert

Medlemsskaps- och medlemsavgiftsärenden

Katja Merivuori

Katja Merivuori

Medlemssekreterare

Medlems- och medlemsavgiftsärenden, avdelningssekreterare

Leila Ulmanen

Leila Ulmanen

Medlemssekreterare

Medlemsskaps- och medlemsavgiftsärenden