Medlemsärenden

Anne Kisk

Anne Kisk

Ekonomi- och personaldirektör

tel. 09 2727 9127

anne.kisk@superliitto.fi

Ledningsansvar för enheten, verksamhet och utveckling av förbundets ekonomi- och personalförvaltning, arbetarskyddschef

Sari Kainulainen

Sari Kainulainen

Chef för medlemsenheten

sari.kainulainen@superliitto.fi

Ansvarig för den dagliga ledningen på enheten, närmaste överordnade för de anställda på enheten, planering och utveckling av verksamheten på medlemsenheten, medlemsregistret och medlemsservicen, ärenden gällande hantering av medlemsuppgifter

Päivi Askolin

Päivi Askolin

Medlemssekreterare

Medlems- och medlemsavgiftsärenden, arbetsgivarregistret

Rita Brand

Rita Brand

Medlemssekreterare

Medlemsärenden, posthantering

Miia Heikkonen

Miia Heikkonen

Medlemssekreterare

Medlemsskaps- och medlemsavgiftsärenden

Noora Mikkonen

Noora Mikkonen

Medlemssekreterare

Medlemsskaps- och medlemsavgiftsärenden

Piia Partanen

Piia Partanen

Medlemssekreterare

Medlems- och medlemsavgiftsärenden, arbetsgivarregistret

Katja Sirkiä

Katja Sirkiä

Medlemssekreterare

Medlems- och medlemsavgiftsärenden, avdelningssekreterare

Leila Ulmanen

Leila Ulmanen

Medlemssekreterare

Medlemsskaps- och medlemsavgiftsärenden

Satu Rautio

Satu Rautio

Medlemssekreterare

Medlemsskaps- och medlemsavgiftsärenden

Jaana Niittynen

Jaana Niittynen

Medlemssekreterare

Medlemsskaps- och medlemsavgiftsärenden