Kom med!

Fackavdelningen för samman medlemmarna på en lokal nivå.  En viktig uppgift för fackavdelningen är att bevaka medlemmarnas intressen lokalt. Fackavdelningen ansvarar till exempel för förtroendemannavalen inom kommunsektorn. Du kan vända dig till din förtroendeman om du har frågor om arbetsavtal, arbetstider eller lön. Förtroendemannen hjälper dig i arbetslivets frågor.

Fackavdelningen har också en viktigt roll i yrkesrelaterade frågor och yrkesrelaterad intressebevakning. Ta kontakt med din fackavdelning om du har frågor om läkemedelsvården, personaldimensioneringen eller användningen av yrkeskompetensen på din arbetsplats.

Fackavdelningarna ordnar också en massa trevliga evenemang, utflykter och utbildningar, som du kan delta i. Evenemangen är förmånliga och ofta till och med helt gratis för dig.

Fackavdelningen: 

  • förhandlar fram och ingår lokala avtal med arbetsgivaren
  • sköter om förhandlingar som gäller meningsskiljaktigheter på arbetsplatsen
  • deltar i verksamhetsutvecklingen på arbetsplatserna  
  • verkar som hjälp och stöd för arbetsplatsens förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige
  • har hand om relationerna med bl.a. områdets arbetsgivare, läroanstalter, andra organisationer och pressen
  • ser till att medlemmarna får arbeta med uppgifter som motsvarar deras utbildning och erfarenhet och att medlemmarna har lika möjligheter till professionell utveckling. 
  • sköter om medlemmarnas yrkesrelaterade intressebevakning

Det behövs många olika aktörer i fackavdelningen

Fackavdelningens aktiva medlemmar håller fackavdelningens hjul i gång. Fackavdelningens styrelse ansvarar för att fackavdelningens verksamhet genomförs. 

Utöver styrelsemdemmarna behöver fackavdelningen andra aktörer som ansvarar för till exempel studentverksamheten, medlemsrekryteringen, informationsverksamheten och medlemsärenden.

Fackavdelningens medlemmar kan också ha andra förtroendeuppdrag såsom förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige, som verkar på medlemmarnas arbetsplatser. De väljs genom val av medlemmarna och deras mandatperiod är begränsad, beroende på uppdrag.

"Jag vill med! Vad behöver jag kunna och varifrån får jag mera information?"

Du behöver ingen förhandskunskap eller erfarenhet för att gå med i fackavdelningens verksamhet. Allt du behöver är intresse, iver och en vilja att påverka den egna fackavdelningens verksamhet. Förbundet stöder och utbildar de aktiva medlemmarna i deras olika uppgifter. Förbundet ersätter också kostnaderna för utbildningen enligt skillda anvisningar. 

Du kan bekanta dig med våra finskspråkiga organisationskurser här. Vid behov ordnar förbundet utbildning även på svenska.

Mera information om fackavdelningens verksamhet får du från din egen fackavdelning.

Du kan kolla din fackavdelningen i Oma SuPer -medlemstjänsten. Uppe i högra hörnet av webbsidorna kan du logga in genom att klicka på Medlemssidorna/Oma SuPer. OBS! Om du aldrig har använt Oma SuPer -tjänsten måste du först registrera dig. Läs mera on registreringen här.            

Fackavdelningarna i sociala medier

Många fackavdelningar finns också på Facebook: Antingen som en öppen Facebook -sida som du kan gilla eller en sluten Facebook -grupp som du som medlem kan gå med i. Du kan på Facebook söka med namnet super eller fackavdelningens nummer och du hittar grupper och sidor med dessa ord.

Du kan också hitta fackavdelningar på Instagram. Gå och kolla vilka fackavdelningar som har ett konto där.