Kom med i fackavdelningens verksamhet

Fackavdelningen för samman medlemmarna på en lokal nivå.  En viktig uppgift för fackavdelningen är att bevaka medlemmarnas intressen lokalt. 

Fackavdelningen: 

  • förhandlar fram och ingår lokala avtal med arbetsgivaren 
  • sköter om förhandlingar som gäller meningsskiljaktigheter på arbetsplatsen
  • deltar i verksamhetsutvecklingen på arbetsplatserna  
  • verkar som hjälp och stöd för arbetsplatsens förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige samt
  • har hand om relationerna med bl.a. områdets arbetsgivare, läroanstalter, andra organisationer och pressen.

Fackavdelningen ser till att medlemmarna får arbeta med uppgifter som motsvarar deras utbildning och erfarenhet och att medlemmarna har lika möjligheter till professionell utveckling. 
Fackavdelningen har även till uppgift att ordna rekreations- och fritidsaktiviteter för medlemmarna.

Styrelsen ansvarar för att fackavdelningens verksamhet genomförs. 
Aktiva medlemmar förmedlar information

Fackavdelningarnas aktiva medlemmar och särskilt kontaktmedlemmarna informerar på arbetsplatserna om SuPers och fackavdelningens verksamhet. På motsvarande sätt informerar de fackavdelningen och förbundets beslutsfattare och byrå om nyheter på fältet. 
Via fackavdelningen har medlemmarna möjlighet att verka i olika organisations- och förtroendeuppdrag.

Läs mer på fackavdelningarnas webbplatser