Medlemsförmåner

SuPer erbjuder sina medlemmar massor av olika förmåner rörande yrke, intressebevakning och organisationsverksamhet:

 • Förbundets tjänster och rådgivning i frågor om yrkesinriktad intressebevakning och avtalsintressebevakning
 • Fackavdelningens, förtroendemannens, arbetarskyddsfullmäktigens och kontaktmedlemmens tjänster på arbetsplatsen
 • Den yrkesinriktade SuPer-tidningen 11 gånger om året. 
 • SuPer-kalender: SuPer-medlem, beställ medlemskalender för året 2022 i Oma SuPer. Kalender skickas inte mera automatiskt, på detta sättet värnar vi om miljön. Kalendern anländer till ditt hem i slutet av året.
 • Medlemskort fulladdat med förmåner och rabatter.
 • Försäkringsförmåner: ansvars- och rättsskyddsförsäkring som gäller både i Finland och vid arbete utomlands, olycksfallsförsäkring för fritiden för studerandemedlemmarna.
 • Rabatterade priser på försäkringar som du själv tecknar hos Turva.
 • Det uppskattade närvårdarmärket eller förbundets medlemsmärke kostnadsfritt till nya medlemmar
 • Varierande utbud av utbildningar i intressebevakning och organisationsutbildningar, de årligen återkommande studiedagarna, möjlighet att delta i fackförbundets verksamhet.
 • Arbetslöshetskassans förmåner och tjänster, ytterligare information på supertk.fi/sv 
 • SuPers semesterstöd, semesterbostäder och semesterveckor.