Kommunikation

Arja Niittynen

Arja Niittynen

Verksamhetsledare, tidsbunden kommunikationsdirektör

tel. 09 2727 9123

tel. 09 2727 9220

arja.niittynen@superliitto.fi

Ledningsansvar för enheten, verksamhet i beslutsfattande organ, verksamhet i FTFC.

Sari Tirronen

Sari Tirronen

Informationschef

tel. 09 2727 9162

tel. 050 385 8043

sari.tirronen@superliitto.fi

Mediarelationer, planering och utveckling av kommunikation, extern kommunikation, kommunikationsutbildning

Sonia Junttila

Sonia Junttila

Informatör

tel. 09 2727 9280

sonia.junttila@superliitto.fi

Social media

Sari Järvinen

Sari Järvinen

Informatör

tel. 09 2727 9138

tel. 050 523 6867

sari.jarvinen@superliitto.fi

Nätkommunikation, allmänna informationsuppgifter

Riitta Koski

Riitta Koski

Sekreterare

tel. 09 2727 9275

riitta.koski@superliitto.fi

Tanja Pitkänen

Tanja Pitkänen

Visuell planerare

tel. 09 2727 9220

tanja.pitkanen@superliitto.fi

Timo Väkimies

Timo Väkimies

Mediautbildare

tel. 09 2727 9141

timo.vakimies@superliitto.fi

Att producera utbildningsmaterial för webben och utbilda sakkunniga i innehållsproduktion.

Terhi Walamies

Terhi Walamies

Informatör

tel. 09 2727 9191

terhi.walamies@superliitto.fi

SuPer-tidningen

Mari Frisk

Mari Frisk

Redaktör

tel. 09 2727 9276

mari.frisk@superliitto.fi

Saija Kivimäki

Saija Kivimäki

Redaktör

tel. 09 2727 9237

saija.kivimaki@superliitto.fi

Riitta Koski

Riitta Koski

Sekreterare

tel. 09 2727 9275

riitta.koski@superliitto.fi

Elina Kujala

Elina Kujala

Redaktionssekreterare

tel. 09 2727 9219

elina.kujala@superliitto.fi

Robert Ottosson

Robert Ottosson

Grafiker

tel. 09 2727 9233

robert.ottosson@superliitto.fi

Jenna Parmala

Jenna Parmala

Redaktör

tel. 09 2727 9299

jenna.parmala@superliitto.fi