Samarbetspartner

Tjänstemannacentralorganisationen FTFC

SuPer är en medlemsorganisation i Tjänstemannacentralorganisationen FTFC. FTFC:s medlemmar är 15 fackförbund som representerar medlemsförbund inom industrin, servicebranschen, kommunerna, staten och specialorganisationerna. FTFC:s huvudsakliga uppgifter är bland annat inkomstpolitik, samhällelig påverkan och påverkan av lagstiftningen samt utveckling av arbetslivet.
 
I FTFC:s förbundsstyrelse företräds SuPer av ordförande Silja Paavola som ordinarie medlem.
 
FTFC har även 16 regionala kommittéer som utvecklar funktionerna och framtiden i landskapen.

Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf

SuPer sköter om intressebevakningen för medlemmarna via Sote rf. Medlemsorganisationer i Sote rf är: SuPer rf, Tehy rf, Erto rf och SPAL rf.

Internationellt samarbete

Målet för SuPers internationella intressebevakning är att följa upp och förutse hur internationella avtal och beslut påverkar Finland och supermedlemmarnas arbete. Via nätverk och samarbetsrelationer påverkar SuPer medlemmarnas arbetsvillkor, användningen av kompetens och erkännandet av examina. Etisk rekrytering är viktig för de supermedlemmar som flyttar utomlands för att arbeta och för de arbetstagare som kommer till Finland för att arbeta.

The European Council of Practical Nurses EPN

The European Council of Practical Nurses EPN är en organisation för europeiska primärskötare och närvårdare. Organisationen grundades år 1980 och dess medlemsförbund består av närvårdarfackförbund eller motsvarande från Norge, Danmark, Island, Färöarna, Luxemburg och Finland.  Organisationen har över 100 000 medlemmar. Målet är att skapa samarbete mellan medlemsländernas primärskötare och närvårdare samt att främja gemensamma utbildningsmål och andra yrkesfrågor. 

The international trade union federation Public Services International PSI

The international trade union federation Public Services International PSI  är ett internationellt förbund för den offentliga sektorn och till det hör över 600 fackliga organisationer från 140 länder. Organisationen grundades år 1907. PSI:s verksamhet innefattar aktivt samarbete med andra internationella organisationer. Målet är att utveckla fackförbunden, den internationella solidariteten, jämställdheten, jämlikheten och mångsidigheten.

European Federation of Public Service Unions EPSU

European Federation of Public Service Unions EPSU är en federation för Europas offentliga servicebranscher. EPSU grundades år 1978 och representerar 187 yrkesorganisationer inom den offentliga sektorn. Målet är att främja de offentliga tjänsternas roll i Europas integrationsprocess.