Ta kontakt

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf

Banmästargatan 12, 00520 Helsingfors
växel 09 2727 910
fax 09 2727 9120

Telefonväxeln är stängd 5–30.7. Enheternas telefonjour har öppet kl 9–13 hela sommaren. Läs mera

Med anledning av koronapandemin betjänar vi tills vidare via telefon och nätet.

Skicka krypterat e-postmeddelande via SuPers skyddpostportal på adressen https://securemail.superliitto.fi/ eller fornamn.efternamn@superliitto.fi.


Medlemsärenden

Uppdatering av medlemsuppgifter

telefonservice: må–fre kl. 9–13, telefon 09 2727 9140

fax 09 2727 9155


Intressebevakningsenheten

Tidpunkten för den svenskspråkiga intressebevakningens telefontjänst ändras: fr.o.m. 25.1.2021 är telefonjouren på torsdagar kl 9–12, telefon 09 2727 9165

Obs! Telefonservice är bara till SuPers medlemmar. Saken kollas i början av samtalet.

E-post: edu@superliitto.fi

Kontaktinformation på finska


Yrkesrelaterad intressebevakning

Tel 09 2727 910
E-post: amedusv@superliitto.fi


Uppgifter för e-faktura

FO-nummer: 0202095-3
Adress: 003702020953
Nätoperatör/förmedlare: Maventa
Förmedlarkod i bankförbindelseprogrammet (Finvoice):  003721291126

 


Personalen i alfabetisk ordning