Ta kontakt

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf

Banmästargatan 12, 00520 Helsingfors
växel 09 2727 910

SuPers kontor och Super arbetslöshetskassan betjänar under sommaren. Läs mera

Skicka krypterat e-postmeddelande via SuPers skyddpostportal på adressen https://securemail.superliitto.fi/ eller fornamn.efternamn@superliitto.fi.


Medlemsärenden

Uppdatering av medlemsuppgifter

telefonservice: må–to kl. 9–13, telefon 09 2727 9140


Intressebevakningsenheten

telefonservice (på finska): må–to kl 9–13

  • kommun 09 2727 9160
  • privat 09 2727 9171

Svenskspråkiga intressebevakningens telefonjouren är på torsdagar kl 9–12, telefon 09 2727 9165.

Obs! Telefonservice är bara till SuPers medlemmar. Saken kollas i början av samtalet.

E-post: edu@superliitto.fi

 

OBS! Telefonservice efter 16.2.2023:

Svenskspråkiga intressebevakningens telefonjouren, tel 09 2727 9165

Torsdagar                                         kl 9:00 – 12:00                                

Telefonservice på finska:

Medlemmar verksamma inom välfärdsområden och kommunsektorn, tel 09 2727 9160

Måndagar, tisdagar och onsdagar    kl 9:00 – 13:00
Torsdagarkl 9:00 - 12:00 och
kl 13:00 - 16:00

Medlemmar som arbetar inom den privata sektorn, tel 09 2727 9171

Måndagar, tisdagar och onsdagar    kl 9:00 – 13:00
Torsdagarkl 9:00 - 12:00 och
kl 13:00 - 16:00

 

Kontaktinformation på finska


Yrkesrelaterad intressebevakning

Tel 09 2727 910
E-post: amedusv@superliitto.fi


Uppgifter för e-faktura

FO-nummer: 0202095-3
Adress: 003702020953
Nätoperatör/förmedlare: Maventa
Förmedlarkod i bankförbindelseprogrammet (Finvoice):  003721291126

 


Personalen i alfabetisk ordning