Ta kontakt

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf

Banmästargatan 12, 00520 Helsingfors

Byrån har öppet må–fre kl. 9–15

växel 09 2727 910
fax 09 2727 9120

Skicka krypterat e-postmeddelande via SuPers skyddpostportal på adressen https://securemail.superliitto.fi/ eller fornamn.efternamn@superliitto.fi.

Uppgifter för e-faktura

FO-nummer: 0202095-3

Adress: 003702020953

Nätoperatör/förmedlare: Maventa

Förmedlarkod i bankförbindelseprogrammet (Finvoice):  003721291126

 

Medlemsärenden

Uppdatering av medlemsuppgifter

telefonservice: må–fre kl. 9.00 –13.00, telefon 09 2727 9140

fax 09 2727 9155

 

Intressebevakningsenheten

svenskspråkig telefontid: måndagar kl. 9–12, telefon 09 2727 9165.

Obs! Telefonservice är bara till SuPers medlemmar. Saken kollas i början av samtalet.

E-post: edu@superliitto.fi

Kontaktinformation på finska

 

Utvecklingsenheten

E-post: kera@superliitto.fi


Personalen i alfabetisk ordning