Ta kontakt

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf

Banmästargatan 12, 00520 Helsingfors
växel 09 2727 910
fax 09 2727 9120

Med anledning av koronapandemin betjänar vi tills vidare via telefon och nätet.

Skicka krypterat e-postmeddelande via SuPers skyddpostportal på adressen https://securemail.superliitto.fi/ eller fornamn.efternamn@superliitto.fi.


Medlemsärenden

Uppdatering av medlemsuppgifter

telefonservice: må–fre kl. 9–13, telefon 09 2727 9140

fax 09 2727 9155


Intressebevakningsenheten

Tidpunkten för den svenskspråkiga intressebevakningens telefontjänst ändras: fr.o.m. 25.1.2021 är telefonjouren på torsdagar kl 9–12, telefon 09 2727 9165

Obs! Telefonservice är bara till SuPers medlemmar. Saken kollas i början av samtalet.

E-post: edu@superliitto.fi

Kontaktinformation på finska


Yrkesrelaterad intressebevakning

Tel 09 2727 910
E-post: svkera@superliitto.fi


Uppgifter för e-faktura

FO-nummer: 0202095-3
Adress: 003702020953
Nätoperatör/förmedlare: Maventa
Förmedlarkod i bankförbindelseprogrammet (Finvoice):  003721291126

 


Personalen i alfabetisk ordning