Vem företräder SuPer?

SuPer företräder bland annat:

 • närvårdare
 • hjälp- och primärskötare
 • barnskötare
 • dagvårdare
 • vårdare
 • hemvårdare
 • handledare
 • barnhandledare
 • mottagningsbiträden
 • medikalvaktmästare
 • ambulansförare      
 • avdelningssekreterare
 • skolgångsbiträden
 • personliga assistenter
 • vårdare av utvecklingsstörda
 • mentalvårdare
 • instrumentvårdare
 • tandvårdare
 • konditionsvårdare
 • farmanomer
 • läkemedelstekniker
 • boendeassistenter
 • sjukskötare
 • hälsovårdare
 • fysioterapeuter
 • socionomer      
 • socialhandledare