11.12.2019

En SuPer-medlem fick nästan 11 000 euro för grundlös uppsägning

Arbetsgivaren hade sagt upp den SuPer-anslutna missbrukarhandledarens arbetsavtal med hänvisning till en händelse för vilken arbetsgivaren några månader tidigare hade gett handledaren en varning. Handledaren fick en summa motsvarande fem månaders lön som ersättning för uppsägningen.

Missbrukarhandledaren hade arbetat på staden i ordinarie anställning. Anställningen hade varat i fyra och ett halvt år. I juli 2017 hade handledaren fått en varning av arbetsgivaren för att ha salufört ett näringspreparat på sin fritid och även bjudit ut det till kunder på arbetsplatsen.

I oktober 2017 sade staden av samma orsak upp missbrukarhandledarens arbetsavtal.

Bevis saknades

Enligt arbetsavtalslagen får en arbetsgivare säga upp ett tills vidare gällande arbetsavtal enbart på sakliga och vägande grunder. En arbetstagare som har försummat eller brutit mot skyldigheter som ingår i anställningen får ändå inte sägas upp innan denna med en varning getts möjlighet att korrigera sitt handlande.

– En arbetsgivare kan inte heller avsluta ett arbetsavtal på samma grund som arbetsgivaren redan har gett en varning på, påpekar SuPer-förbundets jurist Sanna Rantanen.

Rantanen berättar att arbetsgivaren inte heller kunde bevisa att närvårdaren salufört näringspreparatet efter att ha fått varningen.

När arbetet avslutats hade missbrukarhandledaren gjort inhoppar- och veckoslutsarbete med sämre arbetstider än i det tidigare arbetet. Närvårdaren hade inte fått motsvarande jobb som missbrukarhandledare.

Den SuPer-anslutna missbrukarhandledaren fick som ersättning för grundlöst avslutande av anställningen en summa som motsvarar fem månaders lön, ca 11 000 euro plus ränta. Arbetsgivaren måste också betala största delen av handledarens rättegångskostnader.

SuPer-lehti 12/2019

www.superlehti.fi