8.6.2023

Förhandlingsresultat har nåtts för den privata socialservicebranschen – Vissa stridsåtgärder upphör omedelbart

Ett förhandlingsresultat gällande ett nytt kollektivavtal inom den privata socialservicebranschen (SOSTES) har idag nåtts. För att påskynda förhandlingarna utfärdade SuPer och andra fackföreningar den 2 maj ett förbud mot övertid och skiftbyten för hela avtalsbranschen, och ansökningsblockad och förbud mot inhopp den 31 maj. Förbudet mot övertid, skiftbyten och inhopp* samt ansökningsblockaden som gällde vissa företag upphör omedelbart. Våra strejkvarsel för strejker som börjar den 19.6. och 20.6. kommer att fortsätta att gälla tills förhandlingsresultatet har godkänts av alla förhandlande parters styrelser.

Tack till alla medlemmar! Utan den samlade styrkan hade vi inte kunnat nå ett förhandlingsresultat. Varje medlems bidrag både syntes och kändes vid förhandlingsbordet!

Härnäst behandlar SuPers förbundsstyrelse förhandlingsresultatet. Innan alla förhandlande parters godkännande kan lösningen varken offentligt kommenteras eller dess innehåll tillkännages. Om samtliga parter godkänner förhandlingsresultatet kommunicerar vi dess innehåll mer i detalj. Vi kommer också att anordna avtalsgenomgångar där vi informerar om innehållet i detalj.

Följ SuPers kommunikation i alla kanaler och kontrollera att dina medlemsuppgifter är korrekta i Oma SuPer

*I princip återställs de inhopp som ställts in på grund av förbudet mot inhopp, men om arbetstagaren eller arbetsgivaren meddelar om ett hinder för det överenskomna inhoppet (om till exempel arbetstagaren redan har kommit överens om ett nytt inhopp eller arbetsgivaren har kallat en annan anställd till ett nödvändigt skift) görs inhoppet inte. Förbunden uppmanar parterna att utreda situationen med varandra utan dröjsmål.