5.5.2021

Kollektivavtalet för vården sote-tes träder i kraft i början av september

SuPers långsiktiga mål går i uppfyllelse i höst. Social- och hälsovårdsbranschen får ett eget kollektivavtal.

Sote-tes omfattar 180 000 arbetstagare från och med i höst. De närvårdare som arbetar inom den offentliga sektorn börjar följa sote-tes i stället för AKTA. Av de SuPer-anslutna närvårdarna omfattas bara barnskötarna och skolgångshandledarna inom kommunerna av AKTA i höst. Sote-tes gör det möjligt att avtala om arbetstider och löner med beaktande av specialbehoven inom branschen.

– Sote-tes skapar bättre möjligheter att förhandla om arbetsvillkoren för de anställda inom branschen. Förhandlingsprocessen underlättas när man inte behöver beakta hur villkoren passar de övriga yrkesgrupperna, säger SuPers intressebevakningsdirektör Anne Sainila-Vaarno.

För närvarande förs förhandlingar om det närmare innehållet i sote-avtalet. Ifall parterna inte kan enas om nya bestämmelser gäller villkoren i AKTA fram till slutet av 2022. Det nya sote-tes offentliggörs elektroniskt på hösten.