5.2.2024

Stort tack till alla SuPer-medlemmar

Regeringsprogrammets försvagningar av arbetsliv och social trygghet skulle, om de förverkligas, på ett eller annat sätt påverka samtliga medlemmar i SuPer. Därför utlyste vi en politisk strejk inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen 31.1.–1.2. Vi deltog också i den politiska demonstration som anordnades av STTK och FFC i Helsingfors på torsdagen. Evenemanget samlade cirka 13 000 företrädare för olika fackföreningar och andra medborgare, från studenter till pensionärer, som stödde vår sak.

Ett stort tack till alla medlemmar i SuPer som deltog i strejken och som deltog i demonstrationen på plats eller på sociala medier. Tack också till alla som var med och stödde stridsåtgärderna. Vi behöver nu visa oss starka som grupp, för att säkerställa att regeringsprogrammets omfattande försvagningsmål inte uppfylls.

Förbundet har fått frågor om varför strejken endast utlystes i huvudstadsregionen. Strejkerna är alltid begränsade, och den här gången var småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen i strejk för alla andra. 

SuPers mål är att fortsätta att förhandla om frågorna tillsammans och hitta en lösning som säkerställer att sektorspecifika brister kan fortsätta att rättas till genom lönesättning. Detta gör det möjligt för oss att fortsätta att korrigera olägenheterna inom vårdsektorn. Du hittar mer information om SuPers mål på vår webbplats: SuPer NEJ till regeringsprogrammet. 

SuPers kärnuppdrag är sina medlemmars intressebevakning, vilket är anledningen till att vi kämpar för medlemmarnas rättigheter, och även behöver ditt stöd om ytterligare åtgärder behövs. 

Ett varmt tack till dig!

Silja Paavola, SuPers ordförande

Esboborna Päivi Hoikka (till vänster), Jenni Haapamäki och Heli Haapamäki som deltog i strejken inom småbarnspedagogiken deltog också i demonstrationen STOP nu! Fotografi: Jussi Helttunen 

Medlemmar i SuPer på trapporna till Helsingfors domkyrka. Fotografi: Jussi Helttunen Det var trångt framför SuPers tält! Fotografi: Jussi Helttunen 

Ordförande Silja Paavola redo att inta scenen för att tala till de 13 000 åhörarna. Ämnet är effekterna av den så kallade exportdrivna arbetsmarknadsmodellen på kvinnodominerade sektorer. Fotografi: Jussi Helttunen 

n tidskriften SuPers artikel om demonstrationen:”Ei ole mikään pakko kurjistaa” – Superilaiset purkivat mielenosoituksessa turhautumistaan hallitusohjelmaan