20.4.2023

Tanu Heikkinen har valts till SuPers nya verksamhetsledare

Efter att SuPers långvariga verksamhetsledare går i pension har Tanu Heikkinen, magister i samhällsvetenskap, utsetts till ny verksamhetsledare. Heikkinen kommer till SuPer från sin position som rektor för Funktionärsorganisationernas Bildningsförbund TJS och han har också tidigare erfarenhet av rollen som Tehys organisationsdirektör. Han börjar på SuPer 5.6.2023.

Vi välkomnar Tanu till huset!