2.1.2020

Kolumn: Året skiftade – Nya upptåg på väg

Under vintern har vi många aktuella frågor. Vårdardimensioneringen är på väg in i lagen och en dimensionering inom hemvården samt stabilisering av antalet barn inom småbarnspedagogiken diskuteras. Man kan inte ospecifikt nämna om antalet barn att det får överskridas sporadiskt. Nej, för barnen tål inte oväsendet och rotlösheten, och de anställda klarar inte av belastningen.

I början av året händer mycket roligt, men en sak står över allt annat, naturligtvis förhandlingsomgångarna.

Om förra året var arbetsdrygt så var det bara en uppvärmning inför det nya året. Varje gång det är förhandlingsår vet vi att det finns många utmaningar och många är på väg. Nu är utmaningarna i potens x, men alla utmaningar har ställts för att de ska övervinnas. Låt oss nu i början av året alldeles lugnt se hur det går för de andra i förhandlingarna och hur de slutar.  SuPer har goda målsättningar, de är realistiska och respekterar vår bransch. Vad tänker ni om det att om kiky-timmarna slopas underlättas kommunernas ekonomiska situation? Märkligt, men så går det. Ifall lönehöjningarna på riktigt är sådana att köpkraften ökar bryts den ökande trenden i hushållens skuldsättning. Det här är ingen bagatell, utan ohållbart med avseende på samhällsekonomin. Lågavlönade arbetstagare gör ett fysiskt och psykiskt tungt arbete, men lönen räcker inte till ett normalt liv.

Det som också ska förhandlas om är hur vi kan påverka lönesättningen i de kvinnodominerade branscherna och segregationen överhuvudtaget. För det behöver vi ett löneprogram för flera år. I landets regeringsprogram har man med eftertryck nämnt kvinnolönen, segregationen och öppenhet kring lönerna.  Viljan finns säkert, men det räcker inte alltid, utan det krävs också handling.

Ifall förtroendemännens ställning och tillgång till information blir bättre skapas bättre möjligheter att avtala lokalt. Syftet är att tillsammans göra en bättre arbetsgemenskap genom att förhandla, inte genom att gräla. Låt oss alltså se ljust på det nya året, det finns alla förutsättningar för det.

Vi går ju mot våren i alla händelser, och även om allt nu känns avlägset kommer mars månad förvånansvärt fort. Under mars är avsikten att få kollektivavtalen både för den privata och för den kommunala sidan förhandlade. Vi ska se hur saken framskrider. Vi måste förstås bereda oss på att allt inte går helt som smort. Saken har stötts och blötts länge, diskussioner har förts och flera seminarier hållits. Vi måste vara beredda på allt, men hoppeligen behöver vi inte utnyttja alla medel.

Om något görs, ska vi göra det tillsammans som de tre musketörerna: En för alla och alla för en.

Silja Paavola

SuPer 1/2020
www.superlehti.fi

SuPer har goda målsättningar för förhandlingarna i mars, de är realistiska och respekterar vår bransch.