30.11.2022

Kolumn: Mot nya tider

Vi är på väg mot ljusare tider och jul, och efter julen är det dags att knyta ihop säcken när året når sitt slut. Mot nya tider!

År 2023 kommer att vara en tid för stora förändringar. Förändringarna sker inte direkt med en smäll, men de kommer och vi förbereder oss så bra som möjligt. SuPer samarbetar på olika nivåer. Vårt mål är alltid intressebevakning angående medlemmarnas avtal och fackliga frågor, och inte att förglömma utbildningen. Förändringar kommer och vi med dem, vi kan inte ligga kvar i elden.

Detta år har varit oförglömligt på alla sätt. Det har funnits uppförs- och nerförsbackar men många beslut har påverkat SuPer-medlemmarnas situation till det bättre. Vårdarnas arbete beröms ofta i högtidstal. Nu är det dags att realisera dessa tal eftersom vårdarbristen är fortfarande en realitet. Och nu har vi fått verktyg och redskap för att ändra detta. I ministerledda arbetsgrupper har det förts omfattande diskussioner. I alla dessa diskussioner har man konstaterat verkligheten och vad man måste göra. Nu återstår bara att genomföra det som måste.

Ni vet att saker ska genomföras människonvänligt, effektivt och framgångsrikt. Varenda människa i Finland behöver välfärdstjänster och de måste genomföras med hänsyn tagen till patient- och barnsäkerheten. Därför är det viktigt att man på arbetsplatserna lyssnar på de anställdas tankar om arbetsfördelning och arbetsbeskrivning.

I ett välfärdssamhälle måste de som behöver vård och hjälp, oavsett ålder, få den nödvändiga servicen. Och det är där SuPer-medelmmar kommer in i bilden: vård, rehabilitering, uppföljning av situationer och reaktion på dem, uppfostran och handledning, men även att bara finnas till. En SuPer-medlem arbetar integrerat och människonära och gör skillnad.

Inom småbarnspedagogiken är målet med arbetet att barnet får vård, vägledning, undervisning och samvaro som stämmer överens med barnets ålder och stödjer dess utveckling. Då måste SuPer-medelmmars arbetsbeskrivning stödja precis den målsättningen.

När vi tänker på hela vårdarbetets etos och etik så är det bra att komma ihåg det som står i närvårdarlöftet: ”Jag lovar att stödja människans tillväxt och utveckling, funktionsförmåga och självständighet samt befrämja hälsa och att vårda sjuka. Jag lovar att ta hand om dem som behöver hjälp, förebygga marginalisering, lindra mänskligt lidande från livets början ända till livets slut.”

Detta löfte innehåller det heltäckande vård- och pedagogikarbete som vi utför.

Jag önskar alla en härlig december.

Hälsningar,

Silja