27.2.2019

Kolumn: Nu är det nästan klart, men inte helt

Nu har man lyssnat på SuPer. Det är bra.

Just nu diskuteras det mycket gällande situationen inom åldringsvården och småbarnspedagogiken, om antalet vårdare som ska skrivas in i lagen och hur kontrollen fungerar. SuPer-medlemmarna har i åratal kritiserat systemet.

I åldringsvården övergick man först till egenkontrollsystem där SuPer konstaterade att det kommer inte att fungera. Samtidigt upprättades i många kommuner och samkommuner underdimensionerade budgetar varefter beslutsfattarna fick nog och verksamheten utkontrakterades till stora företag. Och här glömdes bort att även om verksamheten kan läggas ut på entreprenad kan inte ansvaret utkontrakteras.

Vi har hela tiden varit i kontakt med tillsynsmyndigheter och myndigheterna har gjort vad de kunnat med de minskade resurserna: gjort anmärkningar, uppmanat och delat ut böter. Inget har hjälpt. Först nu när några vårdplatser har stängts vaknar alla upp.

Nu hade många SuPer-medlemmar fått nya arbetsgivare, och även i mångas kollektivavtal har det blivit förändringar i och med samarbetsförfarandet. Det började komma uppgifter till förbundet om ändrade arbetsbeskrivningar, om att många arbetskamrater plötsligt hade förkortade arbetsdagar, att det fattades arbetskamrater i arbetspasset och att arbetsbelastningen ökade.

SuPer startade en utredning gällande arbetsplatserna: hur många spökvårdare det fanns och hur mycket otillåtet övertidsarbete gjordes? Vi startade kampanjerna Ange spökvårdare och Jag gör mitt jobb, jag behöver min ledighet.

Genom utredningar och kampanjer fick vi mycket information från alla bransch-er, även från småbarnspedagogiken. Baserat på den före jul samlade informationen påminde SuPer kommunernas kontrollutskott om deras uppgift.

Samtidigt diskuterade vi närvårdarstudenternas situation och hur inlärningen på arbetsplatserna går till. Verkligheten överträffade dikten! Situationen hade blivit sämre och studieresultaten blandade. En del av studenterna hade aldrig ens velat in i branschen utan de hade letts dit på falska grunder.

SuPer kräver att lämplighetstesterna återinförs. Nu har man lovat att det blir så.

Här finns ett litet hål som måste täppas. Skolorna måste ha finansiering för sina tester. Vi vet att SuPer-medlemmarna vill göra sitt jobb bra. SuPer-medlemmarna vill att nya studenter ska vara motiverade och att de förstår att yrket kräver yrkesskicklighet och -kunskap. Patient/klienttrygghet är viktigast av allt.

Som jag konstaterade i början har vi blivit hörda. Nu måste vi jobba ordentligt så att nyhetsrubrikerna inte bara leder till tomma vallöften. Där har vi SuPer-medlemmarna en viktig roll att fylla. Lokalt måste vi veta vad som är på gång. Berätta för ditt förtroendeombud vad som händer och gå till era fackavdelningsmöten och upplys om situationen. Underrätta även förbundet. Tillsammans är vi starka och jobbar bättre. Och du kommer väl ihåg att alltid fråga en ny arbetskamrat eller student om de inte redan har anslutit sig till SuPer?

Hälsningar,

Silja