19.4.2022

Minister Lindén fråntog vårdarna deras strejkrätt – strejkens andra fas inleds inte, nu förbereds massuppsägningar

Vårdarstrejkens andra fas, som skulle ha inletts på onsdag, har ställts in. Tehys och SuPers styrelser träffades idag för att konstatera att situationen kräver kraftigare stridsåtgärder, eftersom strejken till följd av tvångsarbetslagen, som utarbetats under ledning av familje- och omsorgsminister Aki Lindén, har brutits. Ministern ställde sig i och med tvångsarbeteslagen på arbetsgivarens sida redan innan den första strejken inleddes. Det har idag blivit klart att lagen går vidare.

Förbundens styrelser träffas de kommande dagarna för att besluta om helt nya stridsåtgärder. Dessutom kommer Tehy och SuPer att utlysa förbud mot övertid och skiftesarbete för hela kommunsektorn (AKTA, SOTE-avtalet) från och med kl. 6.00 onsdagen den 20 april 2022, för att gälla tills vidare.

Flera ministrar i landets regering har uttalat sig om att de inte kommer att blanda sig i arbetsmarknadsfrågor. De senaste veckornas händelser tyder på annat. Patientsäkerhetslagen eller tvångsarbetslagen var redan under bearbetning när vårdarstrejken knappt hade pågått i ett dygn. Det första lagförslaget kom till vårdarnas kännedom söndagen den 3.4., med mycket kort varsel. Familje- och omsorgsministern presenterade den färdiga propositionen vid presskonferensen den 12 april och uppgav att man är redo att föra lagen vidare efter påsken.

– Minister Lindén har på ett grovt sätt blandat sig i en laglig strejk och har tagit arbetsgivarens parti vid förhandlingsbordet. Tvångsarbeteslagen har förberetts i samarbete med arbetskonfliktens andra part – delvis utgående från felaktiga uppgifter. Därmed har arbetsgivarens press att hitta en lösning försvunnit. Regeringen kan inte slita sig från ansvaret utan befinner sig djupt inne i arbetsmarknadsträsket. Förbunden ska nu ta till grövre åtgärder, det vill säga massuppsägningar, säger Millariikka Rytkönen, Tehys ordförande.

Enligt Silja Paavola, SuPers ordförande, har vårdarorganisationerna ingen brådska med att nå ett avtal och Finlands lag känner inte till tvångsförlikning.

– I första hand är det viktigt att nå ett bra avtal. Vårdarbristen kommer aldrig att lösas med tvångsarbete eller hot, utan med en överenskommelse och mer pengar. Överförandet av vårdpersonalen till välfärdsområdena närmar sig hela tiden och därefter är vården helt och hållet statens ansvar, konstaterar hon.

Ansvarsministerns agerande har lett till att Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna ställer sig motvilligt till medling. Nämnden bad tisdagen den 12 april huvudavtalsorganisationerna och KT att inleda förhandlingar för att lösa textfrågor. KT avböjde även dessa förhandlingar.

Det enda man har varit villig att diskutera med vårdarorganisationerna under stridsåtgärden är skyddsarbetet, inte innehållet i själva avtalet. Under normala omständigheter har ingen annan än vårdarna själva oroat sig för patientsäkerheten. Social- och hälsovården är en del av vårt lands försörjningstrygghet, vilket även bör vara av intresse för arbetsgivare och beslutsfattare.

Rytkönen och Paavola påminner om att vårdarbristen inte bara är en arbetsmarknadsfråga utan ett betydande samhällsproblem.

– Vårdarbristen måste lösas under den här omgången. Patient- och kundsäkerheten äventyras konstant. Vi kommer inte att ingå ett dåligt avtal på grund av vårdarbristen, säger ordförandena.

Mer information:
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialmedarbetaren, tfn 0400 540 005
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085 
Tehys verksamhetschef Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847 
SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492