15.9.2022

SuPer främjar massuppsägningar, tillfälligt förbud mot att arbetstagare flyttas införs för hela kommunsektorn

SuPers förbundsstyrelse beslutade igår kväll om nya stridsåtgärder. Förbundsstyrelsen beslutade att främja massuppsägningar inom hemvården vid ett senare tillkännagivet datum och på senare tillkännagivna platser.

Förbundsstyrelsen beslutade dessutom att införa ett tillfälligt förbud mot att arbetstagare flyttas, tills vidare, vilket gäller för hela kommunsektorn inom ramen för SOTE-avtalet och KVTES. Förbudet träder i kraft omedelbart.

Under det tillfälliga förbudet får SuPer-medlemmar inte flyttas från sina egna arbetsuppgifter eller sin arbetsplats till andra uppgifter eller annan arbetsplats. Flytten får inte ens genomföras med stöd av SOTE-avtalets / KVTES 1 kap 10 § 1.

Sjukvårdarnas arbetsvillkor har förhandlats och arbetskonflikter har medlats i olika sammansättningar sedan årsskiftet. Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarnas svårigheter att förstå allvaret i och effekterna av problemen inom social- och hälsovårdssektorn har förlängt förhandlingarna och fördjupat den allt förvärrade krisen och vårdarbristen.

– Vårdarbristen kan inte lösas genom att tvinga sjukvårdarna att arbeta eller genom att bryta strejker. Endast vårdarna har i dagsläget förutsatts att vara flexibla. – Nu efterfrågas ett bemötande och ansvar från arbetsgivaren och regeringen för att lösa vårdarbristen. Sjukvårdarna har redan visat tillräcklig flexibilitet, säger SuPers ordförande Silja Paavola.

– Utöver sjukhusvården har vårdarbristen särskilt hårt drabbat hemvården och äldreomsorgen som helhet. Samhällets värderingar visar att de äldre endast utgör en kostnadspost. SuPer motsätter sig dessa snedvridna värderingar som återspeglas i hemvårdens och äldreomsorgens attraktivitet som arbetsplats, påpekar Paavola. – För att göra branschen attraktiv måste lönerna och arbetsvillkoren förbättras.

Ordförande Paavola påminner om att SuPer och Tehy har ett starkt stöd från allmänheten bakom sig. Enligt en utförd enkät anser medborgarna att en lösning till vårdarbristen är nödvändig för social- och hälsovårdens framtid och att en höjning av lönenivån inom branschen ses som en central åtgärd. – Beslutsfattarna bör inte glömma medborgarna och väljarna, betonar Paavola.

Mer information:

SuPers ordförande Silja Paavola, 050 527 5085
SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, 050 310 1492