16.5.2023

SuPer har i dag gett nya strejkvarsel för den privata socialservicebranschen – strejkvarslet omfattar nedan nämnda företag för småbarnspedagogik och barnskyddsenheter

Strejkvarsel för småbarnspedagogiken

Strejken gäller arbetspass som börjar mellan onsdagen 31.5.2023 kl. 00:01 och fredagen 2.6.2023 kl. 23:59. Strejken pågår till utgången av det avslutande arbetspasset. 

Strejken omfattar alla arbetsuppgifter och funktioner för nedan nämnda koncerners/företags/företagsgruppers/samfunds arbetstagare i landskapen Nyland och Egentliga Finland som berörs av kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. Strejken omfattar alla SuPermedlemmar i arbetsavtalsförhållande för vilka den privata socialservicebranschens kollektivavtal tillämpas i anställningsförhållandet.

Pilke päiväkodit-koncernen

Dibber Early Education Finland Oy
Pilke päiväkodit Oy 
Kaunis Kaniini Oy 
Päiväkoti Kirsikkapuu Oy 
Nummenharjun Päiväkoti Oy 
Päiväkoti Hiirulainen Oy 
Lasten Päiväkoti Sinikello Oy 
Lasten Päiväkoti Omppu Oy 
Junior Daycare Oy 
Pilke playschool Oy 
Junodel Oy 
Muksulanmäki Oy 
Pilke Valonkatu Oy 
Päiväkoti Kotola Oy 
The International Childcare & Education Centre Play’n’Learn Oy 
Pilke lasten kotihoito Oy 
Sivukadun Avopalvelu Oy (familjetjänster) 
Taiga Child Oy 
Pilke Päiväkodit Etelä Oy 

Verkanappulat-koncernen

Verkanappulat Oy 
Apula Oy 
Lastentalo Mukulax 
Montessori-päiväkoti Aurinkoleijona Oy 

Touhula-koncernen

Touhula Leikki Oy
Touhula Ilo Oy
Touhula Nauru Oy 
Touhula Hymy Oy 
Touhula Virne Oy 
Touhula Riemu Oy 
Touhula Onni Oy 
Touhula Huvi Oy 
Touhula Hassu Oy 

Norlandia-koncernen

Norlandia Päiväkodit Jyvässeutu OY
Norlandia Päiväkodit Oy
Tähtipäiväkodit Oy 
Norlandia Suomi Oy 
Kettulan Päiväkoti Ulvila Oy 
Kettulan Päiväkoti Oy 
Niiwester Oy 
Tenavat Myötätuulessa Oy 

Sateenkaari koto Oy 

Sateenkaari koto Oy 

Strejkvarsel för barnskyddet

Strejken gäller arbetspass som börjar mellan onsdagen 31.5.2023 kl. 00:01 och lördagen 2.6.2023 kl. 23:59. Strejken pågår till utgången av det avslutande arbetspasset. 

Strejken gäller allt det arbete vid följande barnskyddsenheter som omfattas av kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. Strejkvarslet omfattar vid nämnda enheter alla SuPermedlemmar i arbetsavtalsförhållande för vilka den privata socialservicebranschens kollektivavtal tillämpas i anställningsförhållandet.

Arbetsgivare, verksamhetsenhet, ort:
Attendo Oy, Attendo Aarnisampo, Nurmijärvi
Attendo Oy, Attendo Pukkila, Pukkila
Familar Oy, Asumispalvelut Uusimaa, Helsingfors
Familar Oy, Avopalvelut Uusimaa, Helsingfors
Familar Oy, Avopalvelut Varsinais-Suomi, Åbo
Familar Oy, Havumäen perheyksikkö, Hyvinge
Familar Oy, Koppuri, Esbo
Familar Oy, Korentomäki, Vanda
Familar Oy, Palmukoti Harju, Kervo
Familar Oy, Palmukoti Kannelmäki, Helsingfors
Familar Oy, Palmukoti Kerava, Kervo
Familar Oy, Perhehoitopalvelut Uusimaa, Helsingfors
Familar Oy, Perhehoitopalvelut Varsinais-Suomi, Åbo
Familar Oy, Pienryhmäkoti Hima, Tusby
Pienryhmäkoti Arjen Sydän Oy, Arjen Sydän, Sjundeå
Humanan Kallio Oy, Hirvikallion nuorisokoti, Esbo
Humanan Kallio Oy, Matarin nuorisokoti, Vanda
Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy, Metsätähti, Lojo
Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy, Niitty - Nummela, Vichtis
Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy, Polku - Nummela, Vichtis
Humana Avopalvelut Oy, Perhekuntoutusyksikkö - Niittypolku, Vichtis

Arbetstagarnas rätt att strejka är en grundläggande rättighet som bottnar i grundlagen och i för Finland bindande internationella avtal.

– Vid arbetsstrid är det arbetsgivaren som ansvarar för klient- och patientsäkerheten, säger SuPer avtalsförhandlare Jukka Parkkola. – Lagen om ordnande av social- och hälsovård (8 § 2 mom.) förutsätter att välfärdsområdet har tillräcklig kompetens, funktionsförmåga och beredskap för att kunna svara för ordnandet av social- och hälsovården, och det ska sörja för att tillgången till social- och hälsovårdstjänster motsvarar invånarnas behov under alla omständigheter. I sista hand måste invånarna överföras till att vårdas av välfärdsområdet.

– För att trygga tillgången på service måste också den privata sektorn se till att det finns utbildad vårdpersonal. Den privata socialservicebranschens förmåga att attrahera och hålla kvar arbetstagare är mycket dålig. Om den privata sektorn också framöver ska kunna förbli en alternativ serviceleverantör måste löneskillnaden mellan den offentliga och den privata sektorn elimineras, påpekar Parkkola.

SuPer utlyste övertids- och skiftbytesförbud för hela den privata socialservicesektorn 2.5.2023 och förlängde 16.5 förbudet med två veckor. Utöver dagens strejkvarsel har SuPer 4.5 gett två strejkvarsel för den privata socialservicebranschen. Strejkvarslen gäller vissa tidigare nämnda enheter för serviceboende med heldygnsomsorg och företag för småbarnspedagogik. Dessa strejker är utlysta att börja 23.5.2023 kl. 00:01.

Till SuPer hör cirka 85 000 yrkesutbildade personer inom social- och hälsovårdsbranschen och utbildningsbranschen. De arbetar inom den offentliga och den privata sektorn. SuPer är det största fackförbund som representerar den privata socialservicebranschens arbetstagare.

Mer info:

SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, t. 050 569 8710
SuPers ordförande Silja Paavola, t. 050 5275 085