16.1.2024

SuPer och Tehy kräver: Förhandlingarna om den nya arbetsmarknadsmodellen måste fortsätta

Vårdarorganisationerna SuPer och Tehy vädjar till arbetsgivarlägret och löntagarparten att fortsätta de i december avbrutna förhandlingarna om den nya arbetsmarknadsmodellen. Organisationerna kräver också att arbetsminister Arto Satonen ger utrymme för fortsatta förhandlingar och förutsätter att lagändringen i frågan inte förs vidare. 

Tisdagen den 16 januari 2024 ordnar minister Satonen för arbetsmarknadsparterna ett seminarium, där den exportdrivna lönemodellen behandlas. 

Statsminister Petteri Orpos regering avser ändra lagen om medling i arbetsmarknadskonflikter på så sätt att man inte med hjälp av riksförlikningsmannens eller förlikningsnämndens förlikningsförslag ska kunna köra över den allmänna lönelinjen. Det här skulle innebära slutet på de fria avtalen och en evig lönegrop för den kvinnodominerade social- och hälsovårdsbranschen och småbarnspedagogiken, som lider av svår personalbrist. 

– Vi förstår den ekonomiska synvinkeln och i någon mån förstår vi också behovet av en ny arbetsmarknadsmodell, men man får inte inkräkta på de grundläggande rättigheterna och man kan inte börja reglera nivån på löneförhöjningarna med hjälp av lagstiftning, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Enligt vårdarorganisationerna är det nödvändigt att man i den nya lönemodellen, om goda skäl föreligger, också kan fatta beslut som avviker från linjen. I sin svarsredogörelse stöder också arbetsgivarna inom den offentliga sektorn den här tanken.

– Goda skäl för att avvika från linjen kunde till exempel vara att åtgärda personalbrist inom branschen, främja lönejämlikhet eller utveckla lönesystemet eller något annat tungt vägande branschspecifikt skäl, konstaterar SuPers ordförande Silja Paavola.

Tehy och SuPer påminner om att ifall regeringens planer förverkligas så strider de mot de internationella och EU-rättsliga avtal som Finland är bunden till. 

- Juridiskt sett är man egentligen tvungen att hitta en förhandlingslösning på arbetsmarknadsmodellen. Om regeringen envist driver lagändringen vidare, kommer Finland oundvikligen att hamna i stora svårigheter när det gäller landets internationella åligganden och i egenskap av EU-medlem, varnar Rytkönen och Paavola. 

Tilläggsinformation: 

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialmedarbetaren tfn. 0400 540 005, mila.huovinen(at)tehy.fi
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn. 050 527 5085