8.2.2024

SuPer utlyser en politisk strejk 13–14.2 inom huvudstadsregionens och särskilda städers småbarnspedagogik

SuPer har utlyst en politisk strejk inom småbarnspedagogiken. Strejken förverkligas 13–14.2 inom den offentliga och den privata sektorns samtliga småbarnspedagogiska enheter inom huvudstadsregionen och i särskilda städer.

Den politiska strejken omfattar alla arbetsuppgifter inom småbarnspedagogiken inom samtliga arbetsavtalsbranscher på följande orter: Helsingfors, Vanda, Esbo, Grankulla, Vasa, Korsholm, Rovaniemi, Tammerfors, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu, Uleåborg, Åbo och Björneborg. Strejken omfattar under arbetsnedläggelsen de arbetsuppgifter som SuPers medlemmar på ifrågavarande orter utför i daghem, på småbarnspedagogiska enheter samt inom familjedagvård och öppen småbarnspedagogik, inklusive lekparks- och klubbverksamheter.

Den politiska strejken inleds tisdagen den 13 februari 2024 kl. 00.01 och avslutas onsdagen den 14 februari 2024 kl. 23.59. Under den politiska strejken utför SuPers medlemmar inte strejkbelagda uppgifter och arbetet på strejkobjekten är i strejk. Den politiska strejken gäller inte tjänsteinnehavare, men utöver det finns det inga andra begränsningar. Med den politiska strejken motsätter vi oss de sätt på vilka regeringsprogrammet försvagar arbetslivet. Om de här försvagningarna förverkligas, kommer de att gälla alla arbetstagare.

SuPer strävar efter att nå en lösning genom förhandling. – Nu borde alla dra åt samma håll och föra äkta förhandlingar. Vi måste hitta en sådan lösning på arbetsmarknadsmodellen där man även i fortsättningen kan korrigera branschspecifika missförhållanden med hjälp av lönen. Annars kommer bristen på utbildad personal inom social- och hälsovården och småbarnspedagogiken att öka fortsättningsvis. Arbetstagarna inom de här sektorerna har en nyckelposition i samhället och producerar kritiska, lagstadgade tjänster. De gör det också möjligt för oss övriga finländare att arbeta och för samhället att fungera, påminner SuPers ordförande Silja Paavola.

Om man lagstiftar om den exportdrivna lönemodellen på nu planerat sätt kommer det i alltför hög grad att begränsa arbets- och tjänstekollektivavtalsparternas avtalsfrihet och öka störningarna på arbetsmarknaden. Samtidigt kommer det att riskera löneutvecklingen och lönejämställdheten inom de kvinnodominerade branscherna och inom den offentliga sektorn. Arbetskraftsbristen skulle också fördjupas inom många centrala kvinnodominerade branscher, till exempel inom social- och hälsovården samt inom pedagogiken.

SuPer har cirka 85 000 medlemmar som har avlagt examen inom social-, hälsovårds- eller den pedagogiska branschen och som arbetar inom både den offentliga och privata sektorn.

Tilläggsinformation: SuPers ordförande Silja Paavola, 050 527 5085

SuPer NEJ till regeringsprogrammet