22.1.2024

SuPer utlyser en politisk strejk inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen 31.1.–1.2.

SuPer har utlyst en politisk strejk under tiden 31.1.–1.2 för alla offentliga eller privata arbetsplatser inom småbarnspedagogiken i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Den politiska strejken är en protest mot regeringens försvagning av arbetslivet.

Den politiska strejken gäller alla arbetsskift som börjar mellan kl. 05.59 onsdagen den 31.1.2024 och kl. 20.59 torsdagen den 1.2.2024. Strejken varar till slutet av skiftets slut. 

Den politiska strejken omfattar inte småbarnspedagogik som ordnas dygnet runt, familjedagvård i hemmet, gruppfamiljedagvård/gruppfamiljedaghem, privat familjedagvård eller hemvårdsstöd.

– Om den försvagning av arbetslivet som skrivits in i regeringsprogrammet genomförs kommer den att påverka alla löntagare och innebära mycket betydande nedskärningar för en del. Alla medborgare drabbas av försämringen när problemen med tillgången på personal fördjupas, påpekar SuPers ordförande Silja Paavola.

Man har under ledning av minister Satonen försökt hitta en gemensam arbetsmarknadsmodell, den så kallade finländska modellen, även om den exportledda modellen starkt drivs av regeringen. Enligt Paavola har förhandlingarna saknat äkta gemensam vilja och förts "med kniven mot strupen".

"Den exportmodell som antagits i lag skulle begränsa kollektivavtalsparternas avtalsfrihet alldeles för mycket, öka störningarna i arbetsfreden och förvärra bristen på arbetskraft inom många sektorer som är avgörande för samhällets funktion och lagstadgade tjänster. Detta äventyrar löneutvecklingen i kvinnodominerade branscher och inom den offentliga sektorn samt förverkligandet av lönejämställdheten. Tillgången på utbildad personal skulle stöta på ännu djupare problem. Regeringens förslag tonar ner och underskattar betydelsen av grundläggande tjänster som är nödvändiga för medborgarna och de arbetstagare som producerar dem i samhället, betonar Paavola.

STTK och FFC ordnar en stordemonstration mot ett försvagande av arbetslivet i Helsingfors torsdagen den 1.2.2024. SuPer kommer att delta i evenemanget och uppmanar alla medborgare som anser att arbetstagarnas rättigheter är viktiga att delta i demonstrationen.

SuPer har cirka 85 000 medlemmar som har avlagt examen inom social-, hälsovårds- eller den pedagogiska branschen och arbetar inom både den offentliga och privata sektorn.

Mer information:

SuPers ordförande Silja Paavola, 050 527 5085

SuPer NEJ till regeringsprogrammet