19.9.2022

SuPers Paavola: Tvångslagen eliminerar inte vårdarbristen men klargjorde för beslutsfattarna att vårdarnas arbete är viktigt

SuPers ordförande Silja Paavola godkänner inte att en lag och ett beslut i tingsrätten berövar vårdarna deras rätt att strejka. – Finns ingen vilka allvarliga följder denna tvångslag får, frågar Paavola.

Helsingfors tingsrätt har fattat tillfälliga beslut om skyddsåtgärder mot de strejker som SuPer och Tehy har varslat om, senast om strejken som skulle ha gällt hemvården i Helsingfors. Tvångslagen godkändes i dag av Riksdagen.

- Det här är ingen början till lösning på vårdarstrejken, det här är ett sätt att straffa vårdarna, säger ordförande Paavola. – Hur är det möjligt att ingen år 2022 lyssnar på vårdarna utan alla beslut handlar om att på ett eller annat sätt tvinga vårdarna till arbete. Ska det här vara en lösning på vårdarbristen? Det enda positiva i detta kaos är att beslutsfattarna har fått upp ögonen för hur viktigt arbete vårdarna utför. När det kom till att fatta ett beslut satt vårdarna ändå där med svarte petter. Lönen avspeglar fortfarande inte vare sig arbetets betydelse eller någon respekt för det.

Äldreomsorgen drabbas särskilt hårt av bristen på vårdare. Verkningarna är omfattande och de påverkar också Finlands ekonomi. – Närvårdarna är äldreomsorgens största yrkesgrupp. En välfungerande hemvård har stor betydelse också för att den specialiserade sjukvården och hela primärvården ska fungera. Om hemvården och hela äldreomsorgen inte fungerar måste människor i arbete själva ta hand om sina närstående, och det får följdverkningar i många andra branscher, framhåller Paavola.

SuPer utredde i januari vilka uppgifter hemvårdens personal utför. Utredningen bekräftade att många av hemvårdens klienter har behov av daglig medicinsk hjälp. Inom hemvården vårdas inte bara äldre utan också bland andra patienter som hemförlovats från sjukhus. En klient kan till exempel inte under dagtid lämnas utan mediciner, kateterisering eller sårvård. Branschens förmåga att hålla kvar sina arbetstagare har stor betydelse för hur väl hemvården fungerar.

- Löner och arbetsförhållanden måste förbättras och höjda löner inverkar direkt höjande på inhemsk efterfrågan eftersom närvårdare sätter så gott som hela sin lön på inhemska tjänster, konstaterar Paavola. – Vårdarnas löner och arbetsförhållanden måste avspegla respekt för deras arbete och den betydelse för klienters och patienters säkerhet som arbetet faktiskt har.

Social- och hälsovårdssektorn har redan länge varit beroende av att vårdarna arbetar på övertid och på andra sätt flexar. Under de senaste åren har kollektiva åtgärder synliggjort tillståndet inom social- och hälsovårdssektorn och småbarnspedagogiken. Att arbetsgivaren inte under så kallade normala tider har sett till sina skyldigheter innebär inte någon rätt att beröva vårdarna rätten att strejka när de kämpar för god vård, goda löner och goda arbetsförhållanden, säger SuPers ordförande Paavola. – De beslut som nu har fattats gör åtminstone inget till för att lindra bristen på vårdare.

Till SuPer hör mer än 90 000 yrkesutbildade personer inom social- och hälsovårdsbranschen och utbildningsbranschen. De arbetar inom den offentliga och den privata sektorn.


Mer info:
SuPers ordförande Silja Paavola, 050 5275 085