27.4.2022

SuPers styrelse beslutade bereda massuppsägningar

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPers förbundsstyrelse behandlade vid sitt möte i dag 27.4.2022 det aktuella förhandlingsläget. Styrelsen fattade beslut om att börja förbereda sig på nya stridsåtgärder för den händelse att medlingsbudet som ska ges denna vecka inte är acceptabelt.

Styrelsen beslutade att SuPer börjar bereda massuppsägningar som stridsåtgärd. Tidtabell och inriktning för stridsåtgärden får förbundsstyrelsen till behandling senare. I detta skede finns inga detaljer att berätta.

Medlingsnämnden har denna vecka fortsatt sitt arbete och på onsdagen hört representanter för SuPer och Tehy innan nämnden avger sitt förslag till avgörande.

– Det nya medlingsbudet måste erbjuda trovärdiga lösningar på vårdarbristen för att branschen i fortsättningen ska kunna räkna med någon arbetskraft alls. Nu gäller det hela nationens fördel, försörjningsberedskapen och samhällets funktionsduglighet. Alla är medvetna om situationen och nu finns möjligheten att utföra en avgörande korrigering, säger SuPers förbundsstyrelses ordförande Silja Paavola.

För att vårdarbristen ska kunna lösas har SuPer och Tehy krävt ett räddningsprogram som årligen skulle ge vårdarna en löneförhöjning på 3,6 % utöver normala avtalshöjningar.  Vårdarbristen utgör ett nationellt nödtillstånd vilket ånyo bevisas av att social- och hälsovårdsfunktioner förra veckoslutet måste stängas på grund av personalbrist. SuPer och Tehy har utlyst ett förbud mot övertid och skiftbyte som inom hela kommunsektorn är i kraft tills vidare. Så länge förbudet gäller utför vårdarna de normala arbetspass som finns inskrivna i skiftschemat. Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för klient- och patientsäkerheten.

Mer information:

SuPers ordförande Silja Paavola t. 050 527 5085