22.3.2023

Supers utredning: Majoriteten av närvårdarna rekryteras som vikarier inom den specialiserade sjukvården

Enligt SuPers utredning rekryteras fler och fler närvårdare till alltmer varierande arbetsuppgifter inom den specialiserade vården. "Utredningen visar att SuPers medlemmar som arbetar inom den specialiserade vården är professionella och stolta över de färdigheter som de har förvärvat genom arbetslivserfarenhet och tilläggsutbildning. Andelen närvårdare inom den specialiserade vården måste dock ökas och de måste anställas som fast anställda", säger sakkunnig Elina Ottela från SuPer.  

I utredningen undersöktes hur man utnyttjar de kvalifikationer och den fortbildning som SuPers hälsovårdspersonal inom den specialiserade vården har förvärvat. I utredningen granskades också förändringar i attityder på arbetsplatsen och anställning av nya närvårdare inom den specialiserade vården.   
SuPer har i flera år oroat sig över den dåliga sysselsättningen av nya närvårdare inom den specialiserade vården. Utredningen visar dock att det har skett en positiv förändring i rätt riktning. Nya närvårdare rekryteras återigen till alltmer varierande arbetsuppgifter inom den specialiserade vården.     

– Närvårdarnas kompetens bör utnyttjas bättre inom den specialiserade sjukvården och deras yrkesmässiga utveckling bör stödjas med ytterligare utbildning, säger Silja Paavola, ordförande för SuPer.   

Dålig arbetsledning ökar arbetsbelastningen och försvagar arbetsklimatet  

Cheferna uppfattas som alienerade från sitt praktiska arbete och sina arbetstagare. Nackdelarna med jobbet ansågs också vara det ökade ansvaret i förhållande till lönen. En närvårdare kan ha upp till tjugo patienter att ta hand om under ett skift.    

– Närledarskapet kan påverka vårdkvaliteten och patientsäkerheten. Mer tid bör också avsättas för introduktionsutbildning och för att säkerställa kompetensen, eftersom jobben förändras och kompetenskraven ständigt ökar", säger Ottela.  

Särskilt oroande är den begränsade expertisen när det gäller att se över och göra ändringar i uppdaterade läkemedelslistor. Ungefär en tredjedel av respondenterna fick göra ändringar i en läkemedelslista och ungefär hälften fick revidera en läkemedelslista. En läkemedelsförteckning måste vara uppdaterad så att medicineringen kan ske på ett säkert sätt. Begränsningen av deltagandet i läkemedelsbehandling bekräftade SuPers uppfattning att de färdigheter i läkemedelsbehandling som diplomutbildningen ger inte utnyttjas.    
 
I början av 2023 skickades en elektroniskt enkät till SuPers fullvärdiga medlemmar som arbetar inom den specialiserade sjukvården. Totalt 459 SuPer-medlemmar svarade på enkäten.  

Se utredningen: Superilaisten osaamisen hyödyntäminen erikoissairaanhoidossa (på finska)