17.11.2022

17.11. vietetään STOP Painehaavoille -päivää: Lähi- ja perushoitajilla keskeinen rooli painehaavojen ehkäisyssä

Maailmanlaajuisen STOP Painehaavoille -päivän tarkoitus on lisätä tietoisuutta painehaavojen ehkäisyn tärkeydestä.  

Painehaavoista aiheutuvien kustannusten arvioidaan olevan 420 –630 miljoonaa euroa vuodessa Suomessa. Vuosittaisista terveydenhuoltomenoista tämä on 2–3 %.  On arvioitu, että maassamme jopa 80 000 potilaalla on vuosittain yksi tai useampia painehaavoja, jotka aiheuttavat lisäkustannusten lisäksi inhimillistä kärsimystä ja hoitotuloksen vaarantumista.

STOP Painehaavoille -päivän tarkoituksena on lisätä tietoa painehaavojen esiintymisestä, ennaltaehkäisyn tärkeydestä sekä tukea tutkimustietoon perustuvaa ehkäisyä ja hoitoa.

SuPer on mukana edistämässä tavoitetta tiedottamalla päivästä omissa kanavissaan.

Suurin osa painehaavoista on ehkäistävissä

Ennaltaehkäisevistä toimista tärkein on hyvän perushoidon toteutuminen kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, myös kotihoidossa. Hoitajapulasta johtuen erityisesti iäkkäiden hyvään perushoitoon eivät resurssit riitä niin, että painehaavojen synnyltä vältyttäisiin.

Käytännön esimerkkejä tilanteista on paljon: ei ole ehditty vaihtaa asentoa tai auttaa hygieniasta huolehtimisessa. Iäkkäät saattavat olla pitkiä aikoja paikallaan hoitopaikoissa ja päivystyksessä, jolloin hauraaseen kudokseen muodostuu vaurioita aiheuttavaa painetta.

Riskitekijöiden tunnistaminen on painehaavojen ehkäisyssä ensimmäinen askel. Ennaltaehkäisevät toimet ovat 10 % painehaavojen aiheuttamista kustannuksista.

SuPer on edistänyt hyvien käytäntöjen, kuten hoitosuositusten, jalkauttamista ja osallistunut alan hankkeisiin. Superilaiset hoitajat ovat olleet käytännön työssään mukana valtakunnallisessa STEPPI-kehittämis- ja tutkimushankkeessa, joka on edennyt jo toiseen vaiheeseen. STEPPI-hankkeella on edistetty hyvän hoidon laadun toteutumista kaikilla perushoidon osa-alueilla vuodesta 2016 alkaen.

SuPer on julkaissut STEPPI 1 -hankkeen alkuvaiheista Turun yliopistollisessa keskussairaalassa videon, johon voit tutustua täällä

Lue myös SuPerin verkkolehden artikkeli painehaavoista: Lähihoitajan tärkeä tehtävä – Tunnista ja ehkäise painehaava


Stop Painehaavoille -päivä on maailmanlaajuinen, vuosittain marraskuun kolmantena torstaina vietettävä päivä. Vastuuorganisaatio on EPUAP (The European Pressure Ulcer Advisory Panel). Päivää on vietetty vuodesta 2012 lähtien. Lisätietoa: www.epuap.org.

#stopPUday2022Finland #suomenhaavanhoitoyhdistysry #stoppressureulcers #stopPUday2022