22.3.2023

Ammatilliset opintopäivät 2023: Puheenjohtaja Paavola – Tehkää oma työ näkyväksi, tämä on maailman paras ammatti

Tänään käynnistyivät SuPerin kaksipäiväiset ammatilliset opintopäivät, jotka avasi liiton puheenjohtaja Silja Paavola. 

Avauspuheessaan hän muistutti, että kaikissa ammateissa vaaditaan ja tarvitaan lisäkouluttautumista ja ammatissa kehittyminen edellyttää uuden opiskelua. SuPerin ammatillisten opintopäivien sisältö on räätälöity juuri superilaisten tarpeeseen.

– Toivon mukaan saatte paljon oivalluksia vietäväksi työyhteisöihin ja arjen työhön ja verkostoidutte, Paavola evästi kuulijoita. 

Ihmisten kohtaaminen vaatii ammattitaitoa ja osaamista. – Superilaisten työ ei ole vain toimenpiteiden suorittamista, vaan myös ammatillista vierellä kulkemista erilaisissa tilanteissa. Voikin sanoa, että tämä ammatti on maailman paras ammatti ja työn eetos on maailman paras. Nostetaan oma osaaminen ja ammattitaito myös itse näkyviin.

– Tehkää näkyväksi miten arvokasta tekemänne työ on yhteiskunnassa, Paavola kannusti avauspuheessaan.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola: Työelämä muuttuu, miten pysymme mukana?

STTK:n puheenjohtaja Palola listasi esityksessään kolme isoa megatrendiä, jotka koskettavat kaikkia ja muuttavat työelämää. Ensimmäinen on ilmastonmuutoksen ja luontokadon ehkäiseminen, johon suuntaan Eurooppa ja koko maailma etenee. Jokainen haluaa tässä muutoksessa kokea oman tulevaisuutensa turvalliseksi. Työpaikkoja katoaa, mutta niitä myös syntyy. Muutoksessa pärjäämisessä osaamisesta ja koulutuksesta huolehtiminen on tärkeää.

Megatrendeistä toinen on teknologinen kehitys, joka vaikuttaa kaikkiin aloihin tavalla tai toisella. Oleellista on, miten osaamisesta pidetään huolta. Palola korosti, että myös ammatillinen koulutus tulee saattaa kunniaan, sillä yhteiskunta ei pyöri ilman ammatillisen koulutuksen saaneita osaajia.

Kolmas Palolan esiin nostama asia on erityisesti suomalainen: väestön ikääntyminen ja Suomen alhainen syntyvyys. Näiden tuomat haasteet superilaiset kokevat työssään varmasti. Miten turvataan niin rahalliset kuin henkilöresurssit jotta työpaikoilla selvitään? Muun muassa työkykyyn ja työhyvinvointiin tulee panostaa, jotta työssä jaksetaan. Kaikkiin kolmeen haasteeseen tulee Palolan mukaan löytää ratkaisuja. Parasta turvaa muutoksissa on oman osaamisen ja ammattitaidon ylläpito. 


Ammatilliset opintopäivät 22.–23.3.

Ohjelma

Keskiviikko 22.3.

9.00 Ilmoittautuminen / aamukahvi

9.45 Päivien avaus – puheenjohtaja Silja Paavola, SuPer

10.00 Työelämä muuttuu, miten pysymme mukana – puheenjohtaja, Antti Palola, STTK

10.15 Asiakas- ja potilasturvallisuus, STM:n strategian jalkautus – ohjelmapäällikkö Hanna Toiviainen, asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

11.00 Lääkehoito superilaisten toteuttamana, vaaratapahtumat ja niistä ilmoittaminen – asiantuntija Elina Ottela, SuPer

11.45 Tunnustuspalkintojen jako

12.00 LOUNAS

13.00 Hyvän unen merkitys - uniongelmat – hyvinvointiohjaaja Johnny Granholm

14.30 KAHVI

15.00 Työhyvinvointi ja stressin hallinta – hyvinvointiohjaaja Johnny Granholm

16.00 Unihoitajan vinkit ja loppurentoutus – uniapneahoitaja Heini Aro-Ojanen, PSHP

Torstai 23.3.

9.00 Vireys ja aktivointi päivään – asiantuntija Elina Kiuru, SuPer

9.15 Intuitio hoitotyössä – taiteen tohtori Asta Raami

10.15 Lähihoitajien työ, työnkuva ja ura sekä työn vetovoimatekijät tutkimustiedon valossa sosiaali- ja terveysalalla – väitöskirjatutkija, TtM, sh Mia Roos

11.00 LOUNAS

12.00 Hotus-hoitosuositukset laadukkaan hoitotyön tukena – TtT, tutkija Heidi Parisod, Hoitotyön tutkimussäätiö

12.45 Hoidon laatu – johtaja, TtT, dosentti, professori h.c. Kristiina Junttila, HUS, Hoito- ja terveystieteiden tutkimuskeskus

13.30 KAHVI

14.00 Mielenterveyshäiriöt ja päihteiden käyttö - työkyky koetteilla, tunnistaminen, tukeminen ja toivo – LT, Työterveyshuollon erikoislääkäri Minna Majuri, Työterveyslaitos

15.00 Vaikuttavaa naurua – stand up-koomikko Tomi Walamies


SuPer järjestää tänä vuonna ammatilliset opintopäivät 22.–23.3. Helsingissä. Tilaisuus myös striimataan alan oppilaitoksiin. SuPerin ammatilliset opintopäivät ovat osa ammatillista täydennyskoulutusta.