9.11.2022

Essote maksaa korvauksia työntekijöilleen liian vähän maksetuista palkoista

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja pääsopijajärjestöt Sote, Juko ja Jau ovat päässeet sopuun Essoten työntekijöiden palkkaharmonisaatiota koskevassa kiistassa. Palkkaharmonisaatio tarkoittaa työntekijöiden palkkaerojen poistamista työntekijöiden siirtyessä uuden työnantajan palvelukseen. Kiistaan on haettu ratkaisua jo pari vuotta.

Pääsopijajärjestöt Sote, Juko ja Jau olivat pyytäneet ns. keskusneuvotteluja Essoten kanssa perusteettomista palkkaeroista ja vaatineet palkkaerojen korjaamista korkoineen takautuvasti. Harmonisoinnista oli käyty paikallisneuvottelut huhtikuussa 2020, jonka jälkeen harmonisointineuvottelut siirtyivät keskustasolle.

Taustalla oli 1.1.2017 tapahtunut liikkeen luovutus ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten perustaminen. Liikkeen luovutuksessa työntekijät siirtyivät Essoten palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Uusi työantaja oli maksanut samasta tai yhtä vaativasta työstä työntekijöille/viranhaltijoille erisuuruista tehtäväkohtaista palkkaa eli palkkoja ei oltu harmonisoitu.

Sovinto yhdenmukaistaa palkat ns. piikkipalkkoihin

Nyt saavutettu sovinto yhdenmukaistaa Essoten työntekijöiden palkat korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin vuoden 2020 lokakuun alusta alkaen vuoden 2022 loppuun asti. Korkeimmat tehtäväkohtaiset palkat on selvitetty 1.4.2022 palkka-aineiston perusteella. Kunkin hinnoittelukohdan tva-tason korkein tehtäväkohtainen palkka selvitettiin ja palkat harmonisoitiin korkeimpaan palkkaan.

Sovinto koskee satoja superilaisia. Suurimmat korvaukset lasketaan tuhansissa euroissa. Harmonisoinnin yhteydessä pienempää tehtäväkohtaista palkkaa saaneiden palkka nousee pysyvästi korkeimpaan tehtäväkohtaiseen palkkaan.

Palkkasaatavat maksetaan takautuvasti 1.10.2020 alkaen tai sen jälkeen Essoten palveluksessa olleille tai oleville KVTES:n ja SOTE-sopimuksen piiriin kuuluville henkilöille. Essote maksaa myös viivästyskorkoa maksupäivään saakka. Viivästyskoron määräksi on sovittu kertakorvauksena 5 prosenttia työntekijän/viranhaltijan saatavien pääoman yhteismäärästä.

Palkkaharmonisaatiosta tulevat saatavat tulevat maksuun marraskuun ja joulukuun aikana. Essotelta poislähteneiden superilaisten on lähetettävä oma verokorttinsa työnantajalle viipymättä. Jos verokorttia ei toimita, ennakonpidätys suoritetaan 60 %:n mukaan.

Lue SuPerin verkkolehdestä Essoten SuPerin pääluottamusmies Tiia Rautpalon haastattelu aiheesta.