24.5.2018

EU:n tietosuoja-asetus: Mitä jäsenen tulee tietää?

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait uudistuvat. Uutta tietosuoja-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn ja sen sanktioiden soveltaminen alkaa 25.5.2018.

Mitä SuPerin jäsenen tulee tietää?

Jäsenten henkilötietoja käsitellään, säilytetään ja poistetaan SuPerissa 25.5.2018 jälkeen uuden asetuksen mukaisesti.

Tutustu SuPerin tietosuojan ja tietoturvan periaatteisiin ja käytäntöihin tarkemmin täällä 

Muistathan, että kun itse lähetät salassa pidettäviä tietoja sisältäviä viestejä liittoon, tee se turvallisesti:
sähköpostiviestit liittoon lähetetään salattuna tästä linkistä: https://securemail.superliitto.fi/

Salatun sähköpostiviestin lisäksi voit asioida sähköisesti tai käyttää verkkosivuilla olevia sähköisiä lomakkeita. Nämä kaikki ovat tietoturvallisia tapoja asioida liittoon.

Jos olet aktiivitehtävässä esim. ammattiosaston puheenjohtajana tai luottamusmiehenä, tulee sinun huomioida omassa toiminnassasi uuden asetuksen vaatimukset. Tähän liittyen SuPer lähettää tarkempaa tietoa aktiivitoimijoille. 


Miksi tietosuojalait muuttuvat?

Uuden lainsäädännön tavoitteena on muun muassa parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia. Uudistuksella halutaan myös yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikissa EU-maissa.

Asetuksen myötä kansalaisilla on paremmat mahdollisuudet kontrolloida omia henkilötietojaan ja saada helpommin tietoa omien henkilötietojen käsittelystä. Tarkoituksena on varmistaa, että henkilötiedot ovat suojassa riippumatta siitä, missä ne lähetetään, käsitellään tai säilytetään.

Mikä muuttuu?

25.5.2018 jälkeen organisaation, kuten ammattiliiton, on osoitettava, että uutta lakia noudatetaan. Tulevalla kansallisella tietoturvaviranomaisella on oikeus tehdä organisaatioon tarvittaessa tarkastuskäynti.

Mikäli havaitaan rikkeitä, esim. henkilötietoja on käsitelty tai säilytetty väärin, voi seurauksena olla tuntuviakin sakkoja. Mahdollisilla rikkeillä on myös todennäköisesti vaikutuksia organisaation julkisuuskuvaan.

Mikä on henkilötieto?

Henkilötieto on mikä tahansa tieto, jonka perusteella henkilö on tunnistettu ja tai tunnistettavissa suoraan tai epäsuorasti. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, ammattiliiton jäsenyys, potilas- ja osoitetiedot sekä kuva.

Henkilötietojen käsittely tarkoittaa kaikkia niitä toimintoja, jotka kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin. Näitä toimintoja ovat muun muassa tietojen kerääminen, säilyttäminen, käsittely ja poistaminen.

Lue lisää:

Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivut: EU:n tietosuojauudistus »