14.6.2018

Eurooppalaisten perus- ja lähihoitajien järjestö kokoontui Färsaarilla

Eurooppalaisten perus- ja lähihoitajien järjestö EPN (The European Council of Practical Nurses) kokoontui Färsaarilla järjestön hallituksen ja edustajiston kokouksiin ja ammatilliseen konferenssiin.

Kokouksissa 6. kesäkuuta käsiteltiin järjestön sääntömääräiset asiat ja laadittiin kaksi julkilausumaa.

Julkilausumista ensimmäinen koski koulutusta. Jotta potilaiden turvallinen ja laadukas hoito ja hoiva varmistetaan, EPN vaatii, että pohjoismainen koulutuksen taso tulee säilyttää. Tämä tarkoittaa muun muassa, että henkilöiden, joilla on lyhyempi koulutus (esim. hoiva-avustajat), tulee työskennellä avustavissa tehtävissä.  

Julkilausumista toinen käsitteli uusia teknologioita hoitotyössä. Järjestö korostaa, että uudet teknologiat ovat mahdollisuus kehittää työtä turvallisemmaksi sekä hoidettavalle että hoitajalle. Lopputulokseen vaikuttaa kuitenkin se, miten uudistukset ja innovaatiot otetaan käyttöön. Tarvitaan myös yhteistyötä ja vuoropuhelua terveydenhuollon ammattilaisten ja tekniikkaa kehittävien tahojen välillä. Tekniset ratkaisut eivät myöskään voi koskaan korvata hoitajan työtä ja esim. vuorovaikutusta ja inhimillistä kontaktia.

Sääntömääräisten asioiden ja julkilausumien lisäksi kokousten merkittävin päätös oli, että Ruotsin ammattiliitto Kommunal tulee mukaan EPN-yhteistyöhön vuoden 2019 alussa.

Norja jatkaa puheenjohtajamaana seuraavat kaksi vuotta ja EPN:n uusi presidentti (puheenjohtaja) on Norjan Fagforbundetin sosiaali- ja terveysjaoston varapuheenjohtaja Kurt Rønning.

EPN:n konferenssissa käsiteltiin elinikäistä oppimista ja työoloja

EPN:n ammatillinen konferenssi järjestettiin kokousten jälkeen otsikolla Practical nurses in Europe – Trends in work environment and lifelong learning.

Konferenssissa käsiteltiin muun muassa lähihoitajien koulutusta ja työoloja sekä sitä, mitä uudet innovaatiot ja teknologiat tarkoittavat lähi- ja perushoitajien työssä.

Konferenssin suomalainen puhuja oli asiantuntija Sari Erkkilä SuPerista. Erkkilä esitteli kotihoidon tilannetta Suomessa SuPerin tekemän selvityksen pohjalta. 

Kansainvälisissä organisaatioissa vaikuttaminen on tärkeää

SuPerin on tärkeää olla vaikuttamassa kansainvälisissä organisaatioissa, erityisesti Euroopan tasolla, sillä siellä käsitellään ja keskustellaan asioista, joilla saattaa olla suoraa vaikutusta esim. kansalliseen lainsäädäntöön. Tätä kautta vaikutukset ulottuvat myös superilaisiin. 

SuPerin liittohallituksen varapuheenjohtajan Jaana Dalénin mukaan esim. koulutukseen liittyvissä asioissa ja hoiva-avustajia koskevassa keskustelussa on ollut tärkeää olla mukana puolustamassa Suomen hyvätasoista lähihoitajakoulutusta.   

- Viime viikon kokousten ja konferenssin tärkeimpänä antina pidän tietoa pohjoismaisista vertailuista koskien lähihoitajien koulutusta sekä kotihoidon tilaa.  Erityisen hyvä asia on myös se, että saamme vuoden 2019 alusta mukaan ruotsalaiset kollegamme, Dalén kertoo.
 

EPN:n hallituksen kokouksessa SuPeria edustivat virallisina jäseninä SuPerin liittohallituksen varapuheenjohtaja Jaana Dalén ja liittohallituksen jäsen Maj-Britt Skogberg. SuPerin kehittämisjohtaja Jussi Salo oli hallituksen kokouksessa ylimääräisenä osallistujana.  

EPN:n edustajiston kokouksessa SuPeria edustivat liittohallituksen jäsenet Helena Heljakka, Marja Kiljunen, Mervi Lesonen ja Piiju Leppänen.

The European Council of Practical Nurses EPN on vuonna 1980 perustettu eurooppalaisten perus- ja lähihoitajien järjestö. Sen jäsenliitot ovat perushoitajaliittoja tai vastaavia Norjasta, Tanskasta, Islannista, Färsaarilta, Luxemburgista sekä Suomesta. Tavoitteena on yhteistyö jäsenmaiden perushoitajien ja lähihoitajien kanssa ja yhteisten koulutustavoitteiden ja muiden ammatillisten asioiden edistäminen.