5.1.2023

Hyvinvointialueet aloittivat vuoden 2023 alusta – usein kysyttyä henkilöstön asemasta muutostilanteessa

Usein kysyttyä henkilöstön siirtymisestä hyvinvointialueille

Mistä hyvinvointialueille siirtymisessä on kysymys?

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään valtakunnallisesti kunnilta, kaupungeilta, kuntayhtymiltä ja sairaanhoitopiireiltä hyvinvointialueiden vastuulle.

Hyvinvointialueiden toiminta käynnistyi 1.1.2023 lähtien. Yhteensä hyvinvointialueita on 21. Helsingin kaupunki vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä alueellaan. Myös HUS-yhtymä on järjestämisvastuussa vaativan erikoissairaanhoidon toiminnoista, joista säädetään erikseen laissa tai joista sovitaan järjestämissopimuksessa.

Mitä jäsenen tulee tehdä nyt?

Tarkista, että omat tietosi ovat oikein SuPerin jäsenrekisterissä.

Käy tarkistamassa sähköisessä jäsenpalvelu Oma SuPerissa, että työnantajatietosi, työpaikkatietosi ja muut yhteystietosi (kuten sähköposti ja puhelinnumero) ovat oikein. Tarvittaessa päivitä ne. Näin varmistetaan, että jäsenenä saat jatkossa liikkeen luovutukseen ja hyvinvointialueeseen liittyvät tärkeät viestit.

Kuinka muutos tapahtuu?

Muutos toteutuu liikkeen luovutuksen periaattein. Se tarkoittaa, että työntekijät siirtyvät hyvinvointialueelle ns. vanhoina työntekijöinä. Luovutushetkellä voimassa olevat työnantajan työ- ja virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät hyvinvointialueelle.

Työntekijälle muutos ei aiheuta toimenpiteitä.

Siirtyvätkö määräaikaiset työsuhteet myös?

Kyllä. Luovutuksen piiriin kuuluvat sekä vakinaiset että määräaikaiset työsuhteet, joiden palvelussuhde on voimassa luovutushetkellä.

Määräaikaisen työntekijän ja viranhaltijan katsotaan olevan liikkeen luovutuksen piirissä myös silloin, jos hänen 31.12.2022 päättyvää palvelussuhdettaan jatketaan.

1.1.2023 tai sen jälkeen päättyvä määräaikainen palvelussuhde päättyy alkuperäisen työsopimuksen tai viranhoitomääräyksen mukaisesti.

Jos olen vapaalla 31.12.2022, siirtyykö palvelussuhde ja työntekijätiedot?

Kyllä. Ne henkilöt, jotka luovutushetkellä ovat työ- tai virkavapaalla, siirtyvät liikkeen luovutuksen periaattein hyvinvointialueen palvelukseen.

Tarvitseeko minun tehdä uusi työsopimus?

Ei. Henkilöstölle ei tehdä uusia kirjallisia työsopimuksia. Jos työnantaja tätä ehdottaa, ota yhteyttä heti SuPerin luottamusmieheen.

Muuttuuko noudatettava työehtosopimus?

Lähtökohtaisesti ei muutu. Henkilöstöön noudatetaan siirron jälkeen sopimuskauden loppuun saakka sitä valtakunnallista virka- tai työehtosopimusta, jota on noudatettu ennen siirtoa, elleivät valtakunnan sopijaosapuolet muuta sovi.

Yksityinen työnantaja siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023. Mikä muuttuu?

Lähtökohtaisesti mikään ei muutu. Henkilöstöön noudatetaan siirron jälkeen sopimuskauden loppuun saakka sitä valtakunnallista virka- tai työehtosopimusta, jota on noudatettu ennen siirtoa, elleivät valtakunnan sopijaosapuolet muuta sovi.

Muuttuuko palkka?

Ei. Kun työntekijä tai viranhaltija siirtyy vastaaviin tehtäviin hyvinvointialueelle, hänen 31.12.2022 voimassa oleva varsinainen palkka, säilyy samana.

Kuinka käy työterveyshuollon?

Hyvinvointialue järjestää työterveyshuoltopalvelun 1.1.2023 alkaen. Palveluntarjoaja voi muuttua.

Miten vahvistettujen vapaiden kuten vuosilomien käy?

Vuoden vaihteen (31.12.2022) yli menevät tai sen jälkeen alkavat vuosilomat, muut poissaolot ja keskeytykset ovat voimassa hyvinvointialueella ilman uusia hakemuksia ja päätöksiä, jos ne on ennen siirtoa myönnetty ja vahvistettu.

Miten pitämättömien vapaiden kuten tulevien vuosilomien käy?

Siirtohetkellä pitämättä olevat vuosilomat, säästövapaat, liukumat, työaikapankkivapaat, lomarahavapaat ja lomarahakertymät siirtyvät pidettäväksi tai maksettavaksi hyvinvointialueelle.

Miten työvuorot suunnitellaan 31.12.2022?

Vahvistettuja työvuorosuunnitelmia noudatetaan pääsääntöisesti siirtohetkellä kesken olevien työaikajaksojen loppuun. Sen jälkeisestä työvuorosuunnittelusta vastaa hyvinvointialue.

Miten henkilöstöetuuksien käy?

Henkilöstöetuudet eivät siirry hyvinvointialueelle. Henkilöstöetuudet, joiden käytön voimassaolo jatkuu 31.12.2022 jälkeisenä aikana, ovat käytettävissä niiden voimassaoloajan. Jatkossa henkilöstöetuudet määräytyvät hyvinvointialueen henkilöstöpoliittisten periaatteiden mukaisesti.

SuPerin jäsenmaksut menevät nyt suoraan palkasta. Tarvitseeko jäsenen tehdä jotain?

Lähtökohtaisesti ei tarvitse. Jos työnantaja tarvitsee tietojen siirtoon suostumuksen ja/tai uuden jäsenmaksujen perintävaltakirjan, toimi työnantajan ohjeen mukaisesti. SuPer ei tarvitse uusia valtakirjoja tai suostumuslomakkeita eli niitä ei tarvitse toimittaa liittoon.

Tärkeää on, että tarkistat omat työsuhdetietosi Oma SuPer -palvelussa ja päivität ne ajan tasalle marraskuun 2022 aikana. Kun tiedot ovat oikein, jäsentietojen siirto liiton jäsenrekisterissä onnistuu ja vuoden vaihteen jälkeen kaikkien siirtyneiden jäsenten työsuhdetiedot päivittyvät automaattisesti.

Muista tarkistaa palkkakuitista, että liiton jäsenmaksu menee automaattisesti palkasta 1.1.2023 lukien. Ota yhteys työnantajan palkanmaksuun, jos jäsenmaksussa ilmenee ongelmia.

Mistä saa lisätietoja hyvinvointialueuudistuksesta?

Lisätietoa saat osoitteesta www.soteuudistus.fi, oman hyvinvointialueesi verkkosivuilta tai SuPerin pääluottamusmieheltä.