18.2.2022

Ikääntyneiden kävelyturvallisuutta edistävä reitti palkittiin valtakunnallisella sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnolla

Tiaisen polku – turvallinen reittiopastus ikääntyneille on valittu vuoden 2021 sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon saajaksi.

Kyseessä on Savitaipaleen kunnan, Savitaipaleen vanhaintuki ry:n ja Eksoten yhdessä suunnittelema reitti, joka yhdistää iäkkäiden asumista ja harrastuksia, sote-palveluita ja asiointia sekä tarjoaa virkistystä.

Ikääntyneille turvallinen asiointi- ja ulkoilureitti on merkitty maalaamalla pinkki raita niille kevyen liikenteen väylille, joilla reitti kulkee. Reitti sijoittuu vakiintuneille kulkureiteille ja parantaa niiden turvallisuutta.

Tunnustuspalkinnot kuopiolaiselle palvelukodille sekä Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta myönsi lisäksi kaksi tunnustuspalkintoa. Tunnustuksen saivat Kuopiossa toimiva Palvelukoti Sipuli sekä Keski-Pohjanmaan keskussairaalan Yleislääketieteen osasto Y0 ja palliatiivinen poliklinikka.

Palvelukoti Sipulin henkilöstö on erityisen sitoutunutta turvallisuustyöhön ja onnettomuuksien ehkäisyyn. Palvelukodissa pieniinkin turvallisuuteen liittyviin poikkeamiin puututaan herkästi, mikä luo turvallisen ympäristön sekä asukkaille että henkilökunnalle. Turvallisuusorientoituneen toiminnan taustalla on tiivis turvallisuuskoulutusyhteistyö Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa.

Kokkolassa sijaitsevan Keski-Pohjanmaan keskussairaalan Yleislääketieteen osasto Y0 ja palliatiivinen poliklinikka saivat tunnustuksen vuorokohtaisesta turvallisuuskävelystä, jonka avulla pidetään huolta yksikön yleisestä turvallisuudesta. Kyseessä on toimintamalli, jossa ennen jokaista alkavaa työvuoroa tarkistetaan tilojen turvallisuus. Turvallisuuskävelyyn kuuluu esimerkiksi tarkistaa, että portaikot, ovien takana olevat tilat sekä aulat, käytävät ja ikkunat ovat asianmukaisesti kiinni tai lukossa. Mahdolliset puutteet dokumenttiin, jota esihenkilöt seuraavat ja tarvittaessa he puuttuvat toimintaan ja kehittävät sitä.

Lue tarkemmin

Lähde: Suomen Palopäällystöliiton tiedote 17.2.2022


Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon jakaa sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta

Turvallisuuspalkinnon taustalla on sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta, johon kuuluvat Suomen Palopäällystöliitto, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuntaliitto, Mehiläinen hoivapalvelut, pelastustoimi, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Tehy sekä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer.

Turvallisuustoimikunta myöntää vuosittain Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon esimerkillisestä työstä alan turvallisuuden kehittämiseksi. Palkintoa on jaettu vuodesta 2005 alkaen.