29.4.2024

Kannanotto: SuPer ei kannata STM:n suositusluonnoksessa esitettyä hoiva-avustajien koulutusmallia

Ikääntyneiden hyvä hoito vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamista. Kotihoidon asiakkaat ovat entistä monisairaampia ja heidän hoidon tarpeiden ja kotona toteutettavan palliatiivisen hoidon lisääntyessä työn painopiste on yhä enemmän sairaanhoidollisissa tehtävissä.

Lähihoitajalla on ammattitaito, jota tarvitaan jokaisella kotihoidon käynnillä, kun arvioidaan asiakkaan vointia ja reagoidaan havaintoihin oikea-aikaisesti. Hoiva-avustajan lyhyt koulutus ei anna riittävää osaamista työskennellä yksin kotihoidossa.  Mikäli kotihoidon asiakaskäynneillä työskentelisi hoiva-avustajia, heidän tehtävänsä on toimia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön työparina.

SuPer vastustaa Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen tutkinnon osan sisällyttämistä hoiva-avustajan koulutukseen. Hoiva-avustajat työskentelevät avustavissa hoidon ja huolenpidon tehtävissä. Fokus pitäisi siis pysyä avustamisessa ja arjen mielekkyydessä. Tutkinnon osa Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä vastaa mainiosti ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämisen ja sosiaalisen kanssakäymisen edistämisen osaamistarpeisiin. 

SuPerin kannanoton voit lukea kokonaisuudessaan tästä