3.10.2022

Katso sovintoehdotuksen pääkohdat

SuPerin ja Tehyn hallinnot hyväksyivät 3.10. valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen. Henkilöstön saatavuuden turvaaminen vaatii ehdottomasti alan palkkauksen ja työolojen parantamista, mihin kaikki osapuolet sitoutuvat.

Asetimme useita työtaistelutoimia vuoden aikana vauhdittaaksemme pitkään jatkuneita neuvotteluja. Kaikki toimet olivat tarkkaan harkittuja ja tarpeellisia, jotta alan palkkausta saadaan aidosti parannettua. Ilman työtaistelutoimia emme olisi saaneet tällaista valtakunnansovittelijan sovintoehdotusta.

Pakkotyölain asettaminen vaikutti mahdollisuuksiimme toteuttaa työtaistelutoimia.

Kiitos kaikille osallistumisesta yhteisiin toimiin.

Sovintoehdotuksen hyväksymisen myötä kaikki SuPerin ja Tehyn työtaistelutoimet kuntasektorilla päättyivät välittömästi.


Tarkempi tieto ratkaisusta ja sopimuskorotuksista liitteistä:

Lähihoitajan palkkakehitys

Sote-alalla tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo nousee keskimäärin vähintään 17,3 % viiden vuoden aikana

Valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen mukaan sote-alalla tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo nousee keskimäärin vähintään 17,3 % viiden vuoden aikana etupainotteisesti siten, että kolmena ensimmäisenä vuonna nousu on 15,3 %.

Ratkaisu koostuu:

  • sote-sopimuksen omasta kolmivuotisesta palkkaohjelmasta
  • aiemmin neuvotellusta kunta-alan palkkaohjelmasta sekä
  • ns. normaaleista sopimuskorotuksista ja
  • sisältää osalle koronapotilaiden hoitoon osallistuneille erillisen 600 euron kertapalkkion ja
  • useita parannuksia työoloihin.

Sote-sektoria koskeva ratkaisu sisältää useita työhyvinvointia ja palautumista edistäviä parannuksia, kuten kaikille arkipyhä kokonaisena vapaapäivänä, vuosilomaoikeus myös arkipyhinä sekä ns. joutuisan ruokailun käytäntö yleistyöaikamuodossa kuten lääkäreillä.

Lisäksi sovittiin ensimmäistä kertaa erityisesti sote-alalle alakohtainen työryhmä kehittämään työhyvinvointia, työolojen parannuksia ja johtamista.

Ratkaisulla myös poistetaan työnantajilta mahdollisuus asettaa rekrytointikieltoja, jotka ovat viime aikoina estäneet yksittäisten hoitajien palkkakehitystä ja vapaata liikkumista työsuhteesta toiseen.

Henkilöstön saatavuuden parantamiseksi on sovittu paikallisia järjestelyvaraeriä kevään neuvotteluissa. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten soveltamista koskevaa erillissopimusta on noudatettu 1.5.2022 alkaen. Erillissopimuksen mukaan paikallisia järjestelyeriä kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat muun muassa henkilöstön saatavuuden turvaaminen sekä paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen.

Varhaiskasvatuksen mukaan saamisen esti erillissopimuksen kirjaus

SuPer yritti kaikkensa ja esitti viimeiseen asti erilaisia vaihtoehtoja, miten varhaiskasvatus saadaan mukaan sovintoehdotukseen.

Ongelmana neuvotteluissa oli KT:n, JAU:n ja JUKO:n keväällä tekemä erillissopimuksen kirjaus, joka rajoitti kaikkialla mahdollisuuksia neuvotella varhaiskasvatuksen palkankorotuksista sekä muista asioista.

Kirjaus kuuluu: ”Mikäli Sote ry:tä koskevassa ratkaisussa palkankorotukset ja muut kustannusvaikutteiset ratkaisut ovat tässä sopimuksessa sovittuja suurempia, osapuolet neuvottelevat vastaavien ratkaisujen ulottamisesta erillissopimuksen piirissä oleviin palkansaajiin.”

Erillissopimuksen kirjaus oli niin vahva, ettei valtakunnansovittelijakaan kyennyt löytämään ratkaisua siihen. 3.10. hyväksytty sovintoehdotus koskee siten valitettavasti vain sote-alaa.


Sisältöä muokattu 13.10. klo 13.45: lisätty väliotsikoita, vaihdettu sisällön järjestystä ja muokattu webinaareista kertovaa kohtaa.