31.8.2020

Kotihoito korjattiin perehdyttämistä parantamalla Janakkalassa

Superilainen pääluottamusmies ja lähihoitaja Mervi Virtanen kertoo, miten yksinkertaisella ratkaisulla saatiin positiivinen käänne työntekijöiden hyvinvointiin ja rekrytointiin.

Janakkalan kotihoidossa oli jatkuvasti pulaa sijaisista. Hoitajat ottivat toistuvasti yhteyttä ammattiosastoonsa ja kertoivat ongelmista, jotka heijastelivat työssäjaksamiseen. Asia päätettiin korjata yhteistyössä työnantajan kanssa.

− Meillä oli äärettömän hyvä keskustelu lokakuussa 2019. Mukana oli superilaisia aktiiveja Janakkala-Hattulan ao 612:sta ja SuPerin kotihoidon asiantuntija Sari Ilonummi (ent. Erkkilä). Työnantajan puolelta osallistui palveluesimiehiä sekä ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden johtaja Raila Lahtinen, pääluottamusmies Mervi Virtanen kertoo.

− Otimme asioita esille puolin ja toisin. Pohdimme, mikä tekee sen, että Janakkalaan on vaikea saada sijaisia ja minkä takia työssäkäyvät hoitajat ovat väsyneitä. Työhyvinvointi oli keskustelussa isossa roolissa. Järjestimme ammattiosaston toimesta myös työntekijöille mahdollisuuden yhteiseen keskusteluun.

Ryhmä totesi, että perehdyttäminen on se, mitä tulee parantaa. Samanaikaisesti Janakkalan kotihoidossa oli meneillään ESR-rahoitteinen SoteDialogit muutoksessa -hanke, mistä saatiin työhön apua. Vaikka Virtanen ei itse pystynyt olemaan mukana kehittämisessä alusta alkaen, hän kiittää Seija Strömbergiä, joka on ottanut hankkeen tavoitteiden tiimoilta huomioon myös perehdytykseen liittyviä asioita tutustumalla konkreettisesti työhön ja työntekijöiden näkemyksiin. Strömberg on SoteDialogit muutoksessa -hankkeen kehittäjä Tampereen yliopistosta.

Aika ja resurssit perehdytykseen

Nyt Janakkalan kotihoidossa on jokaiselle tulokkaalle varattu etukäteen nimetty perehdyttäjä ja aika asioiden läpikäymiseen. Myös mobiilipalvelun tunnukset odottavat uutta työntekijää valmiina.

− Perehdytys on kaiken lähtökohta. On tärkeää, että uusi työntekijä tuntee itsensä vastaanotetuksi ja tervetulleeksi. Koko työyhteisö oli meillä mukana rakentamassa sähköistä perehdytyskansiota, jonka avulla jokainen sijainen ja uusi työntekijä pääsee kartalle työstään, Virtanen selvittää.

Virtasella on 15 vuoden kokemus Janakkalan kotihoidosta. Tällä hetkellä hän työskentelee liikkuvana hoitajana lähes 50 hoitajan yhteisössä. Virtanen sijaistaa vapaapäivällä olevia ja iltavuorolaisia Tervakosken ja Turengin alueella. Laaja alue ei ole helpoimmasta päästä uudelle tekijälle.

Tämä käy myös ilmi kirjallisesta palautteesta, joka on ollut positiivista ja rakentavaa. Virtasen mukaan asiakaslistat saattavat muuttua eri päivinä, vaikka sitä koetetaankin välttää. Samoin pyritään tekemään asiakaslista mahdollisimman järkevästi siten, että hoitajan on helppo liikkua asiakkaalta seuraavalle.

− Pitää myös uskaltaa sanoa, kun tarvitsee apua. Tämä on tiimityötä. Vaikka kentällä yksin ollaan, tuki on aina takana, Virtanen summaa.

Hyvää mieltä ja sujuvuutta työhön

Virtanen sanoo, että muutoksen myötä tiedonkulku on helpottunut. Se on tärkeää, jotta hoitoketju on varma ja esimerkiksi omaisilta saadut viestit kulkevat paremmin sairaanhoitajalle. Perehdytyksen parantaminen on vaikuttanut myös vakituisen henkilöstön työn sujuvuuteen.

− Esimiehen tuki on todella tärkeää. Kaikki meillä pistävät kortensa kekoon sen eteen, että työntekijä viihtyy meillä, haluaa tulla meille uudestaan ja hakea vakituista työtä, Virtanen kehuu.

− Olen kuullut sekä sijaisilta, uusilta työntekijöiltä että palveluesimiehiltä, miten nyt on mukava tulla Janakkalan kotihoitoon. Uudet työntekijät ja sijaiset huomaavat, että heitä on kaivattu – ja niin todella onkin!

 

Janakkalan kotihoidossa on käytössä

  • sähköinen perehdytyskansio
  • sijaisten pikaperehdytysopas
  • mobiililaitteen perehdytys ja tunnukset jo valmiina
  • turvalistat eli paperinen lista asiakkaista uudelle työntekijälle
  • vastuutyöntekijä eli perehdyttäjä
  • mentoritoiminta, jossa seurataan perehdytyksen toteutusta ja vaikutusta
  • kirjallinen palaute.

 

Haluatko kuulla lisää? Katso tallenne Kuntekon webinaarista Perehdytyksestä veto- ja pitovoimaa. Kuntekon maksuttomat webinaarit jatkuvat vielä syksyllä.

 

Kuvakaappaus Janakkalan kotihoidon rekryvideosta.

– Kun sijainen astuu ensimmäisen kerran ovesta sisään, hän saa hyvin nopeasti kuvan siitä millainen paikka on, minkälainen on sen ilmapiiri ja huumorintaju, sanoo superilainen Mervi Virtanen. Janakkalan kotihoidossa tehtiin Sarastia Rekryn kanssa video rekrytointia vilkastuttamaan. (Kuvakaappaus Janakkalan kotihoidon rekryvideosta.)