2.2.2023

Kuka hankkii lähihoitajalle sijaisen? Lue SuPerin ohje

Työnantajan on varauduttava työntekijöiden poissaoloihin ja esimerkiksi siihen, että äkillisesti sairastuneen työntekijän tilalle tarvitaan sijainen nopealla aikataululla.

Työntekijöiden poissaolotilanteet ovat tavanomaisia jokaisella työpaikalla. Poissaolot voivat myös olla yllättäviä. Työntekijä voi sairastua äkillisesti ja joutua jäämään pois muutaman tunnin kuluttua alkavasta työvuorosta.

Työnantajan on varauduttava näihin poissaoloihin ja esimerkiksi siihen, että äkillisesti sairastuneen työntekijän tilalle tarvitaan sijainen nopealla aikataululla.

SuPerin kanta on, että työnantajan on hankittava sijaiset kaikissa poissaolotilanteissa eikä sijaisten hankinta kuulu lähihoitajan työhön. Käytäntö, jossa työnantaja määräisi sijaisten hankintatehtävän lähihoitajalle, on monella tavalla ongelmallinen. Lähihoitajat on hoitotyön ammattilaisina palkattu hoitotyöhön ja sijaisten hankinta taas on luonteeltaan hallinnollista työtä, joka kuuluu esihenkilölle/työnantajalle. Sijaisten hankinta on myös ns. välillistä työtä, jota ei lasketa mukaan mitoitukseen. Jos lähihoitaja siis käyttäisi työaikaansa hallinnolliseksi tehtäväksi lukeutuvaan sijaisten hankintaan, olisi tämä aika pois asiakastyöstä, jolloin riittävä mitoitus ja hoidon laatu kärsisivät. 

Jos työnantajasi ohjeistaa, että lähihoitajien on hankittava sijaisia, ota yhteyttä luottamusmieheesi asian selvittämiseksi. Jos työpaikallanne ei ole luottamusmiestä, voit ottaa yhteyttä SuPerin sopimusedunvalvontaan edu@superliitto.fi.