16.3.2023

Lääkehoidon päivä 2023: Seuraa Lääkehoidon onnistumisen avaimet -webinaaria 16.3.

Lääkehoidon päivän tavoitteena on rohkaista lääkkeiden käyttäjiä kysymään ja keskustelemaan lääkkeistään ja omasta lääkehoidostaan. Päivän valtakunnallisena päätapahtumana järjestetään webinaari 16.3. 

Valtakunnallisen Lääkehoidon päivän webinaari – Tule mukaan!

Webinaarin ohjelmassa on asiantuntijaluentoja ja vuorovaikutteisia keskusteluja. Maksuton webinaari on avoin kaikille lääkkeiden käyttäjille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Tervetuloa mukaan keskustelemaan lääkehoidosta! 

Lääkehoidon onnistumisen avaimet -webinaarin ohjelma 16.3. klo 13–15

13.00             Tilaisuuden avaus, LHP -23 suunnitteluryhmän puheenjohtaja Elina Ottela, SuPer
13.05             Lääkkeen käyttäjän palvelupolku, sotemuotoilija Piritta Jalonen, Sotemuotoilu Oy
13.15             Kanta-lääkityslista, missä mennään, Heikki Virkkunen, Sote-tieto ja -tiedonhallinta -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
13.30              Lääkehoidon onnistumisen LOTTA-tarkistuslista – 8 kysymystä lääkehoidostasi, Farmasian tohtori Maarit Dimitrow
13.45             Onnistuuko lääkehoitosi kotona (käytännön ongelmat, dosetti annosjakelu), inhaloitavat lääkkeet, asiantuntijaproviisori Henna Kyllönen, Suomen Apteekkariliitto

14.00             Tauko 

14.05              Apteekin lääkevaihto – apteekki tukenasi, vuorovaikutteinen keskustelu, farmasian ammattilainen - lääkkeen käyttäjä, apteekkari Anne Kumpusalo-Vauhkonen ja kokemustoimija
14.25              Lääkekorvausjärjestelmä – Miten korvausjärjestelmä toimii? Erikoistutkija Heini Kari, Kela, tietopalvelut, tutkimusyksikkö
14.40              Vuorovaikutteiset keskustelut – Toteutuuko lääkehoitopolkusi, keskustelijoina koulutusylilääkäri Tanja Eriksson, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus ja lääkkeiden käyttäjä Sarita Maja-Hellman
14.55–15.00    Lääkehoidon päivän -23 päätös, LHP -23 suunnitteluryhmän puheenjohtajisto 

tai Facebookissa 

Tapahtumaan ei ole ennakkoilmoittautumista. 


SuPer toivottaa kaikille hyvää valtakunnallista Lääkehoidon päivää 2023

Lääkehoidon onnistumisen avaimet

Lääkehoito on yksi keskeisistä hoitokeinoista. Turvallisen, onnistuneen ja vaikuttavan lääkehoidon toteuttamisessa koulutetut terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat keskeisessä asemassa. He toteuttavat lääkehoitoa, ohjaavat lääkkeiden käyttäjää ja seuraavat lääkehoidon vaikutuksia.  

Tämän vuoden Lääkehoidon päivän slogan on "Lääkehoidon avaimet – sujuvuutta lääkehoitopolullesi". Päivän päätapahtuma on Lääkehoidon onnistumisen avaimet -webinaari. Onnistunut lääkehoito on moniammatillista yhteistyötä. Sen tulee olla tavoitteena ja ohjata kaikkea lääkehoitoa.  

Lääkehoidon päivän webinaariohjelmassa avataan lääkkeen käyttäjien palvelupolkua. Aiheeseen johdattelevat useat asiantuntijaluennot mm. ajantasaisesta lääkityslistasta, lääkehoidon onnistumisesta LOTTA-tarkistuslistan avulla sekä ratkaisuista lääkehoidon haasteisiin kotona.

Lisäksi kuullaan lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten välisissä keskusteluissa lääkevaihdosta sekä lääkehoitopolun onnistumisesta.  

Saumaton yhteistyö ja katkeamaton tiedon kulku eri terveydenhuoltoalan ammattilaisten välillä ovat lääkehoidon moniammatillisen yhteistyön kulmakiviä. Määrätessään lääkettä, lääkäri kertoo potilaalle, miksi ja mihin kyseistä lääkettä tarvitaan ja varmistaa lääkkeen oikean käytön. On tärkeää, että potilaalle tulee turvallinen ja luottavainen olo lääkehoitoa aloitettaessa. 

Lääkkeen määräämisen jälkeen kaikki terveydenhuollon ammattilaiset auttavat, neuvovat ja sitouttavat lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä. Ammattilaisten lisäksi omaiset ja läheiset ovat keskeisessä asemassa lääkehoidon onnistumisessa. Heidän on tärkeä tietää lääkityksestä ja ottaa heidät mukaan keskusteluihin, jotta he voivat tukea ja auttaa omahoidossa.

Turvallisen lääkehoidon perusta on ajantasainen tieto lääkityksestä 

Ajantasainen lääkityslista on listaus kaikista käytössä olevista lääkkeistä. Käytössä tulee olla vain yksi ajantasainen lääkityslista, jota päivitetään, kun lääkityksessä tapahtuu muutoksia. Lääkityslistaan merkitään reseptilääkkeet, käytössä olevat itsehoitolääkkeet, ravintolisät eli luontaistuotteet ja mahdolliset rokotteet tai pistokset. Ravintolisät unohtuvat usein merkitä lääkityslistaan, koska ei osata huomioida niiden mahdollisia yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa.

Ajantasaiselle lääkityslistalle ei ole määritelty muotovaatimuksia, vaan se on lääkkeen käyttäjän oma, käsin tai tietokoneella tehty listaus käytössä olevista valmisteista. Oleellista on, että siihen on kirjattu jokaisesta valmisteesta nimi ja vahvuus (esim. milligrammamäärä) ja annos, jolla lääkettä käyttää sekä käyttötarkoitus. Lääkityslistaan on hyvä merkitä myös oma nimi ja laatimispäivämäärä, josta on helppo tarkistaa ajantasaisuus.

Apua lääkityslistan laatimiseen ja valmiita lääkityslistapohjia saa apteekista, terveydenhuollosta tai voit täyttää ja tulostaa lääkityslistan verkossa. Turvallisen lääkehoidon perusta on ajantasainen tieto lääkityksestä.

Webinaarissa THL:n ylilääkäri Heikki Virkkunen kertoo Kanta-lääkityslistan tämänhetkisestä tilanteesta. Valtakunnallinen lääkityslista helpottaa ajantasaisen lääkityksen seuraamista, tuo selkeämmän näkymän lääkitykseen, vähentää päällekkäistä työtä sekä lisää lääkitysturvallisuutta ja edistää tarkoituksenmukaista lääkehoitoa. Se näkyy samanlaisena kaikille potilaan hoitoon osallistuville tahoille ja myös potilaalle itselleen Omakannan kautta.

Katso ohjelma ja seuraa webinaaria 16.3. täällä 


Webinaarin järjestämisen lisäksi kaikkia toimijoita, kuten yksityisiä apteekkeja, potilasjärjestöjä, alan oppilaitoksia ja opiskelijoita ja muita sosiaali- ja terveydenhuollon alan toimijoita ympäri Suomen kannustetaan järjestämään omia tapahtumia viikolla 11.

Vuodesta 2012 järjestetty Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä alan opiskelijoiden yhteinen teemapäivä. Tavoitteena on rohkaista lääkkeiden käyttäjiä kysymään ja keskustelemaan lääkkeistään ja omasta lääkehoidostaan. Lääkehoidon päivän vuosittaisesta teemasta ja suunnittelusta vastaa Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto. Tämän vuoden Lääkehoidon päivän suunnitteluryhmän puheenjohtajana on toiminut SuPerin asiantuntija Elina Ottela.