17.3.2022

Lääkehoidon päivä: Tervetuloa Lääkehoitosi digiajassa -webinaariin 17.3.

Lääkehoitosi digiajassa -webinaari on valtakunnallisen Lääkehoidon päivän päätapahtuma vuonna 2022.

Webinaari sisältää asiantuntijaluentoja, vuorovaikutteisia keskusteluita sekä lääkehoidon sähköisten palveluiden esittelyitä lääkehoidon turvallisessa toteutuksessa. 

Tervetuloa mukaan 17.3.2022 klo 13.00–15.00.

Katso ohjelma ja osallistu mukaan tästä tapahtumalinkistä


Lääkehoidon päivä 17.3.2022: Digitaaliset taidot ovat osa turvallista lääkehoidon toteutusta

Hoitajilla on keskeinen rooli turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa. Sähköisten palveluiden käyttö lääkehoidossa on lisääntynyt ja digitalisaatioista on tullut osa lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden arkea. On välttämätöntä, että kansalaiset ovat tietoisia ja terveydenhuollon ammattilaiset osaavat hyödyntää sekä ohjata lääkehoidon digilaitteiden ja -palveluiden käytössä.

Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen teemapäivä, jota on vietetty vuosittain vuodesta 2012 lähtien. Tämän vuoden päätapahtuma on 17.3.22 järjestettävä webinaari – Lääkehoitosi digiajassa. Ohjelmassa on asiantuntijaluentoja, terveydenhuollon ammattilaisten, lääkkeen käyttäjän, sekä omaishoitajan välisiä vuorovaikutteisia keskusteluita, sekä lääkehoidon sähköisten palveluiden esittelyitä lääkehoidon turvallisessa toteutuksessa.  Kohderyhmänä ovat lääkkeiden käyttäjät, erityisesti ikäihmiset ja + 50 -vuotiaat, omaishoitajat, sekä terveydenhuollon ammattilaiset ja alalle opiskelevat. Webinaarin suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston työryhmä.

Kaikilla ikäihmisillä ei ole omaisia tai läheisiä apuna. Väestön ikääntyessä hoitajien ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden rooli turvallisen lääkehoidon toteutuksessa korostuu silloin, kun lääkkeiden käyttäjä ei kykene itsenäisesti toteuttamaan hänelle määrättyä lääkehoitoa. Lääkehoidon päivän webinaarin tarjoaa monipuolista tietoa digitalisaation vaikutuksista turvalliseen lääkehoitoon, sekä tukee ja rohkaisee lääkkeiden käyttäjiä hyödyntämään digitaalisia palveluita.  

Turvallisen lääkehoidon perusta on ajantasainen tieto lääkityksestä. Oma, ajantasainen lääkityslista on tärkeä erityisesti tilanteissa, joissa muuta luotettavaa tietoa lääkityksestä ei ole saatavilla tai lääkkeiden käyttäjä ei itse pysty kertomaan lääkitystään. Se helpottaa myös seuraaman käytössä olevia lääkkeitä, jolloin mahdollisista ongelmista on helpompi keskustella terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa.

Webinaarissa kuulemme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkärin Heikki Virkkusen esityksen Kanta-lääkityslistan tämänhetkisestä tilanteesta. Valtakunnallinen lääkityslista helpottaa ajantasaisen lääkityksen seuraamista, tuo selkeämmän näkymän lääkitykseen, vähentää päällekkäistä työtä sekä lisää lääkitysturvallisuutta ja edistää tarkoituksenmukaista lääkehoitoa. Se näkyy samanlaisena kaikille potilaan hoitoon osallistuville tahoille ja myös potilaalle itselleen Omakannan kautta.

Digitaalisuuden lisääntyminen lääkehoidossa on muuttanut ja tulee muuttamaan työn tekemisen muotoja ja osaamisvaatimuksia On tärkeätä, että me kaikki edistämme digiosallisuutta, jotta kaikenikäisillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet omien asioidensa sähköiseen hoitamiseen. Näin voimme yhdenvertaisesti turvata jokaisen kansalaisen itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden, unohtamatta lääkehoidon asioiden hoitamista ilman digilaitteita.

SuPer toivottaa kaikille hyvää valtakunnallista Lääkehoidon päivää 2022.

Maksuton webinaari on avoin kaikille, eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tervetuloa mukaan!

Katso ohjelma ja osallistu mukaan tästä tapahtumalinkistä


Lääkehoidon päivän vuosittaisesta teemasta ja suunnittelusta vastaa Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto.

Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä alan opiskelijoiden yhteinen teemapäivä. Päivää on järjestetty vuodesta 2012 lähtien. Tavoitteena on rohkaista lääkkeiden käyttäjiä kysymään ja keskustelemaan lääkkeistään ja omasta lääkehoidostaan.