31.1.2019

Mitä henkilöstömitoitus vanhuspalveluissa tarkoittaa?

Henkilöstömitoituksen perusteena vanhuspalveluissa tulee olla asiakkaiden hoidontarve. Suomessa ikäihmisten asumispalveluissa olevat ovat vähintään keskivaikeasti muistisairaita ja runsaasti apua tarvitsevia. 

Vähimmäismitoituksella 0,5 voidaan järjestää minimivaatimukset täyttävä hoito vain harvoin. Sillä ei voida taata asiakasturvallisuutta ja asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun. 

Vanhuspalvelulaissa kuvataan vanhusten hoidon vähimmäislaatu. Sen tulee täyttyä kaikkialla.

Henkilöstömitoitus vanhuspalveluissa ja hyvä perushoito

Vanhuspalveluissa kaikkea ei voida tehostaa, sillä jo hyvä perushoito yksistään vaatii 150 minuuttia vuorokaudessa asiakasta kohden. Hyvä perushoito tarkoittaa, että:

  • asiakasta autetaan peseytymisessä, ruokailuissa, WC-käynneillä, pukeutumisessa ja riisuutumisessa
  • asiakkaan terveydentilaa seurataan ja hoidon tarvetta arvioidaan ja
  • tarvittavat sairaanhoidolliset toimenpiteet sekä lääkehoito toteutuu.

Hyvän perushoidon lisäksi tulee järjestää viriketoimintaa ja ulkoilua. Vanhuksella on myös oikeus sosiaaliseen kanssakäymiseen ja vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa.

Ennen avustaville työntekijöille kuuluneet siivous-, vaate- ja ruokahuolto on nyt siirretty hoitohenkilökunnalle. Jopa yhden kokonaisen hoitotyöntekijän työpanos kohdistuu muuhun kuin varsinaiseen hoitotyöhön. Tätä muuhun työhön kuluvaa aikaa ei tule laskea henkilöstömitoitukseen.

0,5 henkilöstömitoituksella asumispalveluiden kolmeakymmentä asiakasta hoitaa 15 hoitotyöntekijää. Tällöin kaikkia asiakkaita hoitaa:

  • aamuvuorossa 6 hoitajaa
  • illassa 4 hoitajaa ja
  • yössä vain 1 hoitaja.

Vapaalla olevat 4 hoitajaa lasketaan myös mitoitukseen.

Yhden asiakkaan hyvä perushoito vaatii 150 minuuttia vuorokaudessa (PDF).