11.11.2021

Paikallisen sopimisen oppaat julkaistu yksityiselle sosiaalipalvelualalle ja terveyspalvelualalle

SuPerin paikallisen sopimisen oppaat

SuPer on tehnyt paikallisen sopimisen oppaat yksityiselle sosiaalipalvelualalle ja terveyspalvelualalle tukemaan työntekijän oikeuksien toteutumista työpaikoilla vastaan tulevissa neuvotteluissa paikallisista sopimuksista.

Paine paikallisten sopimusten tekemiseen on työnantajan suunnalta lisääntynyt. Työntekijöiden näkökulmasta on tärkeää, että sopiminen on aitoa ja tasavertaista työntekijän ja työnantajan välillä. Näin on valitettavasti harvemmin käytännön elämässä.

Oppaat on tarkoitettu pääasiassa luottamusmiehille eli paikallisille neuvottelijoille, mutta SuPer kannustaa kaikkia työntekijöitä tutustumaan oppaisiin viimeistään siinä vaiheessa, kun asia tulee omalta osalta ajankohtaiseksi. Tärkeintä erilaisten työnantajan esittämien sopimusten osalta on muistaa, että sinun kannattaa aina ottaa yhteyttä oman työpaikasi luottamusmieheen ennen kuin allekirjoitat mitään sopimusta, joka koskee omaa työsuhdettasi ja siihen esitettäviä muutoksia. Sinulla on oikeus keskustella asiasta luottamusmiehesi kanssa.

SuPer ei kannata paikallisen sopimisen lisäämistä, eivätkä edellytykset paikalliselle sopimiselle ole tällä hetkellä työpaikkatasolla kunnossa. Ongelmina ovat etenkin jo edellä mainittu neuvotteluasetelman epätasapuolisuus ja työnantajien haluttomuus myös työntekijöiden edut huomioivaan sopimiseen. Valitettavan usein paikallinen sopiminen tarkoittaa työntekijältä vaadittavaa yksipuolista joustamista eikä paikallista sopimista käytetä riittävästi työntekijän kannalta työehtosopimuksen tasoa paremmista ehdoista sopimiseen.

Mitä on paikallinen sopiminen?

Paikallinen sopiminen voidaan ymmärtää kaikenlaisena työpaikalla tapahtuvana sopimisena. Sen keskeinen osa-alue on kuitenkin työehtosopimuksen mahdollistama tietyistä työehtosopimuksen määräyksistä toisin sopiminen. SuPerin paikallisen sopimisen oppaissa keskitytään tähän paikallisen sopimisen osa-alueeseen ja annetaan siihen ohjeita.

Paikallinen sopimus voi koskea yritystä kokonaisuudessaan tai esimerkiksi pelkästään työnantajan tietyssä toimipisteessä työskenteleviä henkilöitä. Paikallinen sopimus tehdään yleensä joko työnantajan ja luottamusmiehen tai työnantajan ja yksittäisen työntekijän välillä. Yleisimmin paikallisia sopimuksia tehdään työaikaa, palkkausta sekä vuosilomaa koskevista ehdoista.

SuPerin oppaat:

Paikallinen sopiminen yksityisellä sosiaalipalvelualalla 
Paikallinen sopiminen terveyspalvelualalla


Paikallisen sopimisen muistilista työntekijälle:

Muista seuraavat asiat paikallista sopimusta tehdessäsi:

  • Paikallinen sopiminen on aina vapaaehtoista ja voit kieltäytyä siitä.
  • Paikallisesta sopimuksesta on oltava hyötyä sekä sinulle että työnantajalle.
  • Ota yhteyttä luottamusmieheen tai luottamusmiehen puuttuessa suoraan liittoon, mikäli sinua askarruttaa, onko sopimus myös sinulle edullinen.
  • Tarkasta, voidaanko halutusta työehtosopimuksen määräyksestä sopia toisin ja ketkä ovat paikallisen sopimuksen osapuolet (LM/TA/TT).
  • Selvitä paikallisen sopimisen menettelytavat eli millä tavoin paikallinen sopimus on tehtävä ja mitä siinä on oltava.
  • Muista, että paikalliset sopimukset tehdään aina kirjallisesti.
  • Jos työpaikallanne ei ole SOTE ry:n luottamusmiestä, valitse yhdessä muiden työntekijöiden kanssa luottamusmies ennen paikallisen sopimisen tekemistä.
  • Kysy tarvittaessa luottamusmieheltä apua ja pyydä häntä tarkastamaan paikallinen sopimus ennen sen allekirjoittamista. Jos sopiminen edellyttää kaksiportaisuutta, luottamusmiehen on sovittava asiasta ennen sinua.
  • Jos huomaat väärin tehdyn paikallisen sopimuksen, ota heti yhteyttä luottamusmieheen tai luottamusmiehen puuttuessa suoraan liittoon asian selvittämiseksi. Väärintehtyä paikallista sopimusta ei voida noudattaa.
  • Muista, että paikallinen sopimus voidaan irtisanoa.

Luottamusmies: tarkista lisäksi oppaasta luottamusmiehille tarkoitettu muistilista!