8.11.2018

Poimintoja SuPerin Työmarkkinapäiviltä 8.–9.11.

SuPerin Työmarkkinapäiville 8.–9. marraskuuta kokoontuu noin 350 superilaista pääluottamus- ja luottamusmiestä. Avauspuheenvuoron tilaisuudessa piti SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

Silja Paavola, puheenjohtaja

Puheenjohtaja Paavola kertoi ajankohtaisesta tilanteesta  ”irtisanomislakiin” liittyen ja SuPerin kannasta esitykseen. SuPer haluaa varmistaa työntekijöiden turvallisen aseman työpaikoilla. Työntekijöiden irtisanomissuojan tason on SuPerin mukaan pysyttävä nykyisenkaltaisena.

Paavola kertoi myös SuPerin kampanjasta Teen työaikani – tarvitsen vapaani. Ylitöistä on saatava työehtosopimuksen mukaiset korvaukset. Ylitöihin ei myöskään ole pakko suostua. Omasta jaksamisestaan on huolehdittava.

Ilmianna haamuhoitaja -kampanjalla halutaan nostaa esiin riittävän henkilöstömitoituksen merkitys. Työvuorolistoilla ei voi olla henkilöitä, joita ei ole olemassa tai jotka eivät todellisuudessa ole tekemässä työtä.

SuPer kannattaa erittäin voimakkaasti karsivien soveltuvuuskokeiden palauttamista. Suurin osa hoitajista on erinomaisia, mutta kaikki eivät ole alalle soveltuvia. Koulutus on pidettävä laadukkaana ja alan maine hyvänä.

Silja Paavola puheenjohtajapäivillä
Puheenjohtaja Silja Paavola

Päivi Nerg, projektijohtaja, hallintopolitiikan alivaltiosihteeri, Valtioneuvosto

Alivaltiosihteeri Päivi Nerg kertoi sote- ja maakuntauudistuksen ajankohtaisesta tilanteesta ja uudistuksen tuomista muutoksista. Nerg muistutti, miksi uudistus on tehtävä ja miksi on löydettävä ratkaisut haasteisiin.

Väestöllinen huoltosuhde alkaa mennä todella huolestuttavaan suuntaan. Haaste on myös, kuinka saadaan työikäiset työelämään. Työikäisissä on valitettavan paljon syrjäytyneitä. Suomessa on myös hyvin paljon ikääntyneitä. Syntyvyyden nostamiseksi, maahanmuuton lisäämiseksi ja työikäisten työllistämisen parantamiseksi on löydettävä ratkaisuja. Suomeen on tulossa myös osaamisvaje. Osittain sote- ja maakuntauudistuksella haetaan ratkaisuja näihin haasteisiin.

Nerg painotti myös kuinka tärkeää on, että voimme paremmin tukea ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Myös ennaltaehkäisevälle työlle on suuri tilaus.

Maakuntien on pystyttävä turvaaman palvelut. Jos maakuntaa kohtaa suuri kriisi, valtio auttaa. Ketään ihmistä ei voi jättää saamatta palveluja.

Uudistuksen tavoitteena on tuottaa kansalaisille  paremmat palvelut. Lakipaketti on erittäin mittava. Nerg muistutti, että uudistus on historiallisen suuri. Nerg korosti myös luottamuksen merkitystä.

Projektijohtaja, hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg
Projektijohtaja, hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg

Pia Zaerens, neuvottelupäällikkö, SuPer

Neuvottelupäällikkö Pia Zaerens kertoi yksityissektorin tämän hetken haasteista. Sote-palvelut keskittyvät ja suuret yritykset pyrkivät yhä voimakkaammin ostamaan pieniä yrityksiä. Yhteisyrityksiä on ollut jo jonkun aikaa kuntasektorin ja yksityisen sektorin välillä. Myös alihankinta tulee kasvamaan. Kuviot voivat olla hyvinkin monimutkaisia palvelujen ulkoistusten osalta.

Neuvottelupöydissä jatketaan keskusteluja erilaisissa työryhmissä ja syksy tulee olemaan kiireinen. Aiheina ovat mm.  luottamusmiesten toimintaedellytysten vahvistamiseen sekä palkkausjärjestelmiin liittyvät asiat.

Seuraavalle neuvottelukierrokselle ryhdytään valmistautumaan jo keväällä hyvissä ajoin.

Pia Zaerens kertoi työmarkkinapäivillä myös tarkemmin yksityissektorin talokohtaisista haasteista mm. SuPerin kyselyn pohjalta.

SuPerin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens
SuPerin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens

Toimitusjohtaja,  työelämävalmentaja, tietokirjailija Helka Pirinen, People & Leadership Consulting Oy

Robotiikka, tekoäly ja digitalisaatio tulee – mihin tulee varautua? Miten tulevaisuuden työ muuttuu? Miten pidän yllä omaa osaamistani ja markkina-arvoa työelämässä?

Helka Pirinen aloitti esityksensä muistuttamalla, että uteliasta mieltä kannattaa pitää yllä. Tutkimusten mukaan kaikkein luovimpia ihmisiä ovat uteliaat ihmiset. Luovuus on tärkeää työelämässä.

Tulevaisuuteen valmistutaan olemalla luovia ja uteliaita ja tekemällä yhteistyötä. Robotit eivät korvaa uteliaisuutta. Robotilla ei myöskään ole empatiaa. Empatia ja luovuus sijaitsevat samalla aivolohkolla. Pirinen puhui myös luottamuspääoman merkityksestä. Työpaikoille kannattaa luoda oma heimo. Silloin ollaan vahvoja. Jos itse arvostaa omaa työtään ja on aito, myös silloin on vahva. Aitous korreloi myös auktoriteettiin.

Robotiikasta ja tekoälystä ei kannata huolehtia. Ne vapauttavat tekemään merkityksellistä työtä, esimerkiksi hoitotyötä lähellä asiakasta ja olemaan vuorovaikutuksessa. Kone ei pysty näkemään tunteita, vaan niiden lukeminen ja huomioon ottaminen kuuluvat ihmisille. Tunteita ei kannata aliarvioida. Aivot ottavat faktan ja fiktion samalla tavalla. Kannattaa olla tarkka siinä, millaisen tunnetilan valitsee. Ei kannatta myöskään kiinnittää huomiota turhanpäiväisyyksiin. Myös liika kriittisyys vie liikaa energiaa.

Pirinen kertoi myös työelämän megatrendeistä, jotka ovat: merkityksellisyys, tunteet, yhteistyö, rohkeus, luovuus, potentiaali, intohimo ja tulos.

Toimitusjohtaja, työelämävalmentaja Helka Pirinen
Toimitusjohtaja, työelämävalmentaja Helka Pirinen