14.12.2018

SuPer liittyi Mielenterveyspoolin jäseneksi

Mielenterveyspoolin tavoitteena on edistää kansalaisten mielenterveyttä ja kohentaa mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaa, palvelujen laatua ja henkilöstön työolosuhteita. Pooli vaikuttaa yhteiskunnassa kansalaisten henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

- Superilaiset tukevat hyvinvointia varhaiskasvatuksesta vanhuspalveluihin: mielenterveystyö koskettaa jokaista sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaista. Siksi SuPer halusi liittyä Mielenterveyspooliin, ja työskennellä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo.

Mielenterveyspooli vaikuttaa päättäjiin ja lainvalmisteluun, kuulee kokemusasiantuntijoita, järjestää keskusteluja, kertoo tapahtumista ja kokoaa mielenterveysjärjestöt yhteen.

- Superilaiset tekevät jatkuvasti mielenterveystyötä kohdatessaan päivittäin noin miljoona suomalaista. Joillekin päivän ainoa sosiaalinen kontakti on kotiin tuleva hoitaja. Siten superilaiset ovat merkittävässä roolissa mielenterveysongelmaisten kunnioittavassa kohtaamisessa, ennaltaehkäisevässä työssä, leimautumisen vähentämisessä sekä mielenterveysongelmista kärsivien äänen kuuluville tuomisessa, Paavola muistuttaa.

Mielenterveyspoolin muodostavat suomalaisen mielenterveystyön keskeiset toimijat. Katso kaikki Mielenterveyspoolin jäsenet.