8.2.2019

SuPer tapasi Attendon johtoa

SuPer tapasi tänään 8.2. Attendon johtoa. Tapaamisen aiheena oli viime viikkoina julkisuudessa esillä olleet hoiva-alan ongelmat. Paikalla olivat muun muassa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, SuPerin yksityisen sektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens, Attendon toimitusjohtaja Pertti Karjalainen, Attendon henkilöstöjohtaja Sirpa Piiroinen sekä Hyvinvointiala HALI ry:n työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri. Tapaamisessa keskusteltiin ajankohtaisesta tilanteesta ja käsiteltiin niitä lukuisia epäkohtia, joita SuPer on jäseniltään saanut tietoonsa Attendon yksiköistä.

SuPer nosti esiin erityisesti henkilöstön määrään ja jaksamiseen, johtamiseen ja työaika-asioihin liittyviä kysymyksiä. Myös kokoaikatyön tarjoamisen lisääminen ja työsuhteiden vakinaistaminen olivat keskeisesti esillä. SuPer vaati Attendolta konkreettisia toimenpiteitä ongelmien korjaamiseksi lupausten sijaan. SuPer ja superilaiset ovat jo vuosien ajan yrittäneet tuoda näitä asioita esille, mutta ongelmiin ei ole puututtu.

Tapaamisessa käytiin hyvää ja rakentavaa keskustelua. Attendo myönsi joiltain osin epäkohtia olevan ja lupasi asioihin muutosta. Attendo myös esitti suunnitelmansa asioiden korjaamisesta.

SuPer edellyttää luvattujen muutosten jalkauttamista käytännön tasolle nopealla aikataululla. Liitto seuraa hyvin tarkasti tilannetta työpaikoilla ja puuttuu välittömästi epäkohtiin.