22.3.2022

Superilainen: Miten toimit varhaiskasvatuksessa ja kouluissa muiden liittojen työtaistelutoimien aikana?

Lähtökohtaisesti superilaiset tekevät vain suunnitellut työvuorot muiden liittojen tukitoimien aikana, ylityöhön ei tarvitse suostua. KVTES:n mukaan työnantajalla on kuitenkin perustellusta syystä oikeus muuttaa työntekijöiden työvuoroja. Ylityöhön sen sijaan tarvitaan aina työntekijän lupa.

Superilaiset eivät kuitenkaan suostu mihinkään työnkuvan laajentamiseen lakon aikana. Kaikki tekevät ainoastaan normaalit työt, joita tehtäisiin muutenkin. Työnantaja ei voi velvoittaa työnkuvan laajentamiseen.

Superilainen varhaiskasvatuksessa – Mitä voit tehdä?

  • Työnantajan on varmistettava lasten turvallisuus. Työn järjestäminen varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen mukaan on esihenkilön vastuulla.
  • Ilmoita esihenkilöllesi, että aiot tehdä omat työsi, mutta et lakkoon osallistuvien töitä.
  • Muistuta, että sinua sitoo varhaiskasvatuslain ilmoitusvelvollisuus epäkohdista.
  • Tee epäkohtailmoitus tarpeen mukaan esihenkilölle. Hänen on se käsiteltävä ja ryhdyttävä toimiin johdon kanssa.
  • Kiireellisissä valvontatapauksissa työntekijän on ilmoitettava esimerkiksi henkilöstön puuttumisesta alueensa aluehallintaviraston kirjaamoon. Yhteystiedot https://avi.fi/kirjaamopalvelut

Lisätietoa: edu@superliitto.fi