30.1.2019

SuPerin kysely Esperin työntekijöille 2017: ”Työnantajan vastaus kaikkeen on, että ei meillä ole pakko olla töissä."

SuPer teki kyselyn Esperin työntekijöille 2017. Tulokset vahvistivat SuPerille Esperin huonon tilanteen.

Työntekijät kokevat jokaisessa yksikössä kiirettä ja riittämättömyyden tunnetta. Henkilökuntaa on liian vähän. Eettinen kuorma on lisääntynyt, joudutaan tinkimään hoidon laadusta eikä aikaa ole tarpeeksi asiakkaille. Jokaisessa työpaikassa työntekijät joutuvat päivittäin miettimään, miten saadaan resurssit riittämään päivittäisiin perushoidollisiin toimintoihin. Monesti työvuoroissa ollaan yksin.

Työntekijät kantavat suurta eettistä kuormaa päivittäin. He kokevat, että asiakkaat eivät saa laadukasta ja hyvää hoitoa. Asukkaiden hoitoisuutta ei ole huomioitu resurssoinnissa. Monessa yksikössä asukkaiden kunto on laskenut lyhyellä aikaa ja sängyssäoloajat pitenevät.

Kiireestä johtuen asukkaita ei ehditä nostamaan sängystä, vaan he joutuvat olemaan siellä päivän. Kuntoutusta ei ole lainkaan. Asiakkaille luvataan vaikka mitä hienoa, mutta lupauksia ei pystytä toteuttamaan. Saattohoidossa on suuria puutteita - sitä ei voida toteuttaa laadukkaasti vähäisen henkilöstön vuoksi.

Iso osa työajasta menee muuhun kuin hoitotyöhön

Esperin työntekijöiden työajasta iso osa menee muuhun kuin hoitotyöhön. Osa vastaajista arvioi, että työpäivästä jopa 3-4 tuntia kuluu muuhun kuin välittömän hoitotyöhön. Uusia tehtäviä on useissa paikoissa siirretty lähihoitajille (keittiö, siivous, pyykkäys). Tätä ei ole huomioitu mitoituksissa.

Monessa yksikössä yksikön päällikkö, keittäjä ja siistijä lasketaan mukaan mitoitukseen, vaikka he eivät ole ollenkaan hoitotyössä. Lisäksi työvuorolistoilla on hallintohenkilökuntaa, jotka eivät myöskään ole hoitotyössä. Usein työvuorolistoilla on sellaisia henkilöitä, jotka eivät pysty vuoroja tekemään tai eivät ole talossa olleet pitkään aikaan. Tämä aiheuttaa monessa paikassa päivittäisiin mitoituksiin vajetta. Esperissä on siten todettu haamuhoitajia.

Opiskelijoita käytetään työvoimana. Vakituiset työntekijät kuormittuvat, kun kaikki vastuu on heillä. Vuorossa saattaa olla vain yksi lääkeluvallinen vastaten 40 asukkaan lääkehoidosta. Lääkehoidossa on paljon virheitä kiireen ja stressin takia.

Todella monessa yksikössä esimiesten käyttäytyminen yksiköissä on epäasiallista ja toiminta kyseenalaista. Yksiköissä esiintyy paljon uhkailua ja painostusta.

Epätyypillisiä työsuhteita Esperillä on paljon. Jatkuva epävarmuus toimeentulosta ja tulevaisuudesta kuormittaa henkilöstöä. Sijaisten ja tuntilaisten työvuorojen tunnit on nipistetty minimiin. Osa-aikatyöntekijöiden tunnit jäävät Esperillä lyhyiden vuorojen käytöstä johtuen vajaiksi. Tämä vaikuttaa mitoituksiin alentavasti.

Toimintatapa estää samalla työn tekemisen myös toisilla työnantajilla, koska Esperi käyttää osa-aikatyöntekijöillä lyhennettyjä työvuoroja ja suunnittelee työvuorot siten, ettei ylimääräisiä vapaapäiviä muualla työskentelyyn ole.

Ongelmana on myös harmaa ylityö. Jos jossain tilanteessa esim. asiakkaan saatossa/hoidossa syntyy ylityötä, on se otettava vapaana tunti tunnista samalla listalla. Ylityöstä ei siten makseta työehtosopimuksen mukaista korvausta.