11.6.2024

SuPerin lausunto huumeita käyttävien valvotusta käyttötilasta

SuPer kannattaa kansalaisaloitteessa ehdotettua lainsäädäntötyön aloittamista huumeiden käyttöhuoneiden kokeilusta Suomessa. Tämä kanta perustuu neljään keskeiseen seikkaan:

  • erikoissairaanhoidon kustannusten vähenemiseen
  • terveysneuvonnan ja palveluohjauksen tarjoamiseen
  • hoitohenkilökunnan työturvallisuuden parantumiseen sekä
  • ympäristön viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseen.

Lue lisää lausunnosta.