14.1.2019

SuPerin lausunto opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa

SuPer on antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotukseen asetuksen muuttamisesta opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa.

Muutosesityksen mukaan pääsy- ja soveltuvuuskokeita käyttävät koulutuksen järjestäjät saisivat päättää, jättävätkö he valitsematta 0 valintapistettä saaneen hakijan. SuPer vaatii asetuksen tiukentamista ehdottoman karsivaksi siten, että 0 valintapistettä saanutta ei voida valita koulutukseen. Hakukierroksella 0 valintapistettä toimisi karsivana ja sitoisi myös kaikkia muita saman koulutuksen järjestäjiä.

Lue lausunto kokonaisuudessaan

Lue SuPerin tiedote aiheesta