23.11.2022

THL:n vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset julki: Tyytymättömyyttä vanhuspalveluissa aiheuttaa hoitajien ajan riittämättömyys

THL toteutti kyselyn kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa keväällä 2022. Kyselyn mukaan enemmistö asiakkaista tyytyväisiä vanhuspalveluihin. Muonion kunnan hoivakoti Marjapaikka ja Osuuskunta Kototuotteen kotihoito Ylivieskassa saivat maan parhaat arviot ensimmäisessä kansallisessa vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyystutkimuksessa.

Parannettavaakin kyselyn perusteella on. Tyytymättömyyttä vanhuspalveluissa aiheuttaa hoitajien ajan riittämättömyys. Useampi kuin joka kymmenes asiakas piti hoitajilta saatua aikaa riittämättömänä. Asiakkaiden yleisin ongelma on yksinäisyys. Viidesosa vastanneista kärsii yksinäisyydestä usein tai koko ajan.

Asiakastyytyväisyyskyselystä käy myös ilmi, että kotihoidossa on tuhansia asiakkaita, jotka jäävät ilman palveluja, koska heillä ei ole varaa niiden hankkimiseen. Noin 4 000 asiakasta on tässä tilanteessa usein, 26 000 joskus.

Jokaiselle kyselyyn osallistuneelle toimintayksikölle ja palveluntuottajalle on lähetetty yhteenveto heidän asiakkaidensa antamista vastauksista. 

Lue tarkemmin kyselystä


Kysely lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen yli 2 800 vanhuspalveluyksikköön, joissa oli säännöllisiä tai pitkäaikaisia iäkkäitä asiakkaita. Kyselyyn vastasi 42 000 asiakasta. Kevään kysely oli pilottitutkimus. Vuodesta 2024 alkaen THL toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyn kahden vuoden välein ja jatkossa tulokset julkaistaan toimintayksikkökohtaisesti THL:n verkkosivuilla.

Lähde: THL:n tiedote 23.11.2022