28.2.2020

Tutustu uuden työaikalain usein kysyttyihin kysymyksiin

Uusi työaikalaki astui voimaan 1.1.2020. Erityisesti vuorokautinen lepoaika on herättänyt superilaisten keskuudessa paljon kysymyksiä. Laki velvoittaa työnantajaa noudattamaan 11 tunnin lepoaikaa. Tämä koskee kaikkia superilaisia. Tutustu uuden työaikalain usein kysyttyihin kysymyksiin ja niiden vastauksiin.

Lakimuutoksen myötä kaikissa superilaisten työehtosopimuksissa vuorokautinen lepoaika pidentyi 11 tunnin mittaiseksi yhtäjaksoiseksi levoksi. Tämän lisäksi KVTES:n sekä AVAINTES:n piirissä työskenteleville työntekijöillä yövuorojen maksimäärä on vähentynyt: jatkossa voi olla maksimissaan viisi peräkkäistä yövuoroa. SOSTES:n ja TPTES:n osalta yövuorojen väheneminen korkeintaan viiteen peräkkäiseen yövuoroon astuu voimaan 1.4.2020. Näissä työehtosopimuksissa saa siis edelleen tehdä seitsemän työvuoroa 1.4.2020 asti.

Viiden peräkkäisen yövuoron lisäksi saadaan poikkeuksellisesti teettää lisä- tai ylityönä enintään kaksi yötyövuoroa lisää ja suostumus pitää antaa jokaista kertaa varten erikseen.

Yövuorojen osalta lepojakso on pidennetty. Yövuoroputken jälkeen työntekijällä tulee olla 24 tunnin yhdenjaksoinen lepojakso ennen seuraavaa työvuoroa. Tämä ei tarkoita, että jokaisen yövuoron jälkeen näin tulisi menetellä, mutta maksimissaan viiden (toistaiseksi 7:n SOSTES/TPTES) yövuoron putken jälkeen työntekijälle on annettava 24 tunnin lepojakso.

Usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen uuteen työaikalakiin

Kysymys: Pitkiä työvuoroja ei voi enää olla.

Vastaus: Työvuoron maksimipituus uuden työaikalain mukaan asettuu 13 tuntiin. Työaikalain määräyksen mukaisesti jokaisen työvuoron alusta seuraavan 24 tunnin aikana tulee antaa 11 tunnin mittainen yhdenjaksoinen lepo. Jos työvuoro alkaa kello 7 aamulla, niin seuraavaan aamuun kello 7 mennessä tulee antaa 11 tuntia yhdenjaksoista lepoa. Tästä syystä 13 tunnin työvuoro on maksimi työvuoron pituus. 13 tuntia työtä ja 11 tuntia lepoa saman vuorokauden aikana täyttää työaikalain määräykset.

Paikallisella sopimuksella ei voi sopia pidemmistä työvuoroista kuin 13 tuntia.


Kysymys: Ilta-aamu-yhdistelmää ei enää voi tehdä?

Vastaus: Työaikalaki ei määrittele tällaista asiaa. Nyt tarvitaan jokaisessa työyksikössä oma keskustelu tulevista työvuoroista. Työaikalaki varmasti tulee muuttamaan työvuoroja. Jokainen työyksikkö on oman työnsä asiantuntija. Tästä syystä olisi hyvä jokaisessa työpaikassa keskustella miten työajat järjestetään uuden työaikalain mukaisesti. Voisiko käyttää porrastusta työaikoihin tai muuta vastaavaa järjestelmää? Yleistä ohjeistusta tästä ei siis voi antaa.


Kysymys: Vapaille joutuu aina jäämään illasta?

Vastaus: Työaikalaki ei määrittele tätäkään asiaa. On tärkeää keskustella, miten työvuorot järjestetään tulevaisuudessa. Se edellyttää uudenlaista käytäntöä monille työpaikoille.


Kysymys: Pätkäaamuja ei enää voi olla?

Vastaus: Kyse on siitä, mistä kellonajasta mihin pätkäaamu järjestetään. Jos pätkäaamu on kello 7 - 11, niin yövuoroon voi tulla kello 22, jotta 11 tunnin lepojakso toteutuu. Sitä aikaisemmin töihin ei voi tulla. Käytännössä pätkäaamut tulevat varmasti vähentymään.


Kysymys: Alle 11 tunnin lepoa ei voi olla missään tapauksessa?

Vastaus: Alle 11 tunnin lepo voi tulla kyseeseen vain poikkeuksellisesti, ei säännönmukaisesti. Lähtökohtaisesti alle 11 tunnin lepoa ei voi suunnitella työvuorosuunnitelmaan, vaan sen on perustuttava jonkinlaiseen arvaamattomaan tilanteeseen työpaikalla.


Kysymys: Haluamme tehdä sopimuksen työnantajan kanssa, jotta voimme edelleen noudattaa 9 tunnin mittaista lepojaksoa.

Vastaus: Tällaista sopimusta ei voi tehdä. Paikallisesti ei voi sopia työaikalakia huonommasta lepoajasta. Tästä syystä paikallista sopimusta tai henkilökohtaista sopimusta ei voi tehdä.


Kysymys: Mitä tehdä, jos uusi työaikalaki on heikentänyt hoidon laatua?

Vastaus: Mikäli työaikalain 11 tunnin vuorokausilevon toteuttaminen työpaikalla vaikuttaa heikentävästi asiakkaiden hoidonlaatuun, mitoituksiin tai työntekijöiden haitalliseen kuormittumiseen, keskustele asiasta ensin esimiehesi kanssa ja ole tarvittaessa yhteydessä omaan luottamusmieheesi ja työsuojeluvaltuutettuun.

Työaikalain soveltaminen ei saa vaikuttaa muiden lakien noudattamiseen heikentävästi, kuten sosiaalihuolto-, terveydenhuolto-, varhaiskasvatus-, vanhuspalvelu- ja vammaispalvelulakeihin. Asiakkaiden hoidon oikea-aikaisuus ja laatu on edelleen taattava. Työaikalaki ei saa johtaa epäeettisiin ratkaisuihin, kuten esimerkiksi asiakkaiden vuoteeseen laittamiseen aikaisin illalla. Tämä ei saa johtaa myöskään siihen, että työntekijöiden työturvallisuus vaarantuu esimerkiksi jäämällä yksin työvuoroon.

Asiakkaiden turvallisuus sekä työntekijöiden työturvallisuus on huomioitava kuten ennenkin. Työaikalaki ei saa vaikuttaa heikentävästi henkilöstömitoitukseen, edelleen lähtökohtana on asiakkaiden tarve ja hoitoisuus. Työnantaja on aina vastuussa riittävästä henkilömäärästä ja työn organisoinnista. Työntekijät ovat avainasemassa kertomaan yksikön toiminnasta. Heitä tulee kuulla työn ja työaikojen kehittämisessä.


Keskustelkaa uusista työvuorokäytännöistä työpaikoilla

Ratkaisu moneen näistä ongelmista on keskustella uusista työvuoroista työpaikalla. Näin tehtiin esimerkiksi Turun kaupungilla Kerttulin vanhainkodin osastolla 3, jossa osastonhoitajan ja paikallisen luottamusmiehen Jonnamiia Jäppisen aloitteesta sovittiin uusista työvuoroista.

Uusina työvuoroina poistettiin iltavuoro, joka päättyi aikaisemmin kello 20.30. Sen sijaan kaksi työntekijää lähtee töistä kello 20 ja he palaavat aamuvuoroon kello 7. Neljä iltavuorolaista jatkavat kello 21 saakka. Näistä neljästä työntekijästä tulee osa seuraavana päivänä iltavuoroon ja osa yövuoroon. Illasta vapaalle jääminen on lisääntynyt vain vähäisesti.

Osastolla oli käytössä jo ennen uuden työaikalain voimaantuloa työaika-autonomia. Työntekijät olivat jo tottuneet keskustelemaan työvuoroista keskenään. Tämä helpotti uuden työaikalain käyttöönottoa. Vuoroja jouduttiin muuttamaan hyvin vähän verrattuna vanhaan tilanteeseen.

SuPer kannustaa tällaiseen keskusteluun, jossa ei yritetä runnoa vanhoja työaikakäytäntöjä uuteen työaikalakiin, vaan tehdään uudet työvuorot, jotka istuvat uuteen työaikalakiin.  

Lue myös SuPer-lehden artikkeli: Uusi työaikalaki: lepoaika vuorojen välillä 11 tuntiin, yövuoroja korkeintaan viisi peräkkäin