28.6.2018

Uusi varhaiskasvatuslaki toteutuu

Uusi varhaiskasvatuslaki astuu voimaan 1.8.2018. Lakia koskee henkilöstön osalta siirtymäsäännös, jonka pitäisi turvata nyt töissä olevien toimen/viranhaltijoiden oikeus säilyttää toimensa.

Uutta henkilöstörakennetta vaaditaan päiväkodeissa vasta 2030. Siihen mennessä pikkuhiljaa työnantajat muuttavat lastenhoitajan toimia lastentarhanopettajan toimeksi hoitajan eläköitymisen tai työntekijästä johtuvan irtisanoutumisen myötä.

Ketään toimessa olevaa ei siis saa irtisanoa uuteen varhaiskasvatuslakiin nojaten. SuPer on vastustanut tätä henkilöstörakenteen muutosta lapsiryhmissä alusta lähtien.